Vojko Gorjanc
Vojko Gorjanc
Full Professor, University of Ljubljana
Preverjeni e-poštni naslov na ff.uni-lj.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Uvod v korpusno jezikoslovje
V Gorjanc
Domžale: Izolit, 2005
652005
Korpus FidaPLUS: Nova generacija slovenskega referenčnega korpusa (The FidaPLUS Corpus: A New Generation of the Slovene Reference Corpus)
Š Arhar, V Gorjanc
Jezik in slovstvo 52 (2), 95-110, 2007
51*2007
Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila
V Gorjanc
Slavistična revija 46 (4), 367-388, 1998
421998
Terminologija novejših naravoslovno-tehničnih strok (ob primeru računalništva in jedrske fizike)
V Gorjanc
VIDOVIČ-MUHA, Ada. Jezik in čas (Razprave Filozofske fakultete), 251-260, 1996
191996
Terminology Resources and Terminological Data Management for Medical Interpreters
V Gorjanc
ANDRES, Dörte (ur.), PÖLLABAUER, Sonja (ur.). Spürst Du, wie der Bauch rauf …, 2009
172009
Korpusi in jezikoslovje
V Gorjanc
Jezik in slovstvo 48 (3-4), 19-27, 2003
172003
Korpus Fida
T Erjavec, V Gorjanc, M Stabej
Jezikovne tehnologije za slovenski jezik, 124-127, 1998
161998
Dictionary of Modern Slovene: problems and solutions
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017
142017
Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju
P Gantar, V Gorjanc, N Logar
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
142015
FidaPLUS corpus of Slovenian. The New Generation of the Slovenian Reference Corpus: Its Design and Tools
Š Arhar, V Gorjanc, S Krek
DAVIES, Matthew (ur.). Proceedings of the Corpus Linguistics Conference, CL2007, 2007
142007
Neposredno in posredno žaljiv govor v jezikovnih priročnikih: diskurz slovarjev slovenskega jezika
V Gorjanc
Družboslovne razprave 21 (48), 197-209, 2005
142005
Kohezivni vzorec matematičnih besedil
V Gorjanc
Slavistična revija 47 (2), 139-159, 1999
141999
Korpusi v jezikoslovju in korpus slovenskega jezika FIDA
V Gorjanc
KRŽIŠNIK, Erika (ur.), LOKAR, Metka (ur.). 35. seminar slovenskega jezika …, 1999
141999
Nije rečnik za seljaka
V Gorjanc
Biblioteka XX vek, 2017
122017
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
112017
Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community
Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, P Gantar, V Gorjanc, B Klemenc, ...
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
102018
Tolmačenje za skupnost in vprašanje nadnacionalne odgovornosti
V Gorjanc
GORJANC, Vojko (ur.): Slovensko tolmačeslovje, 120-132, 2013
102013
Slovensko tolmačeslovje
V Gorjanc
Znanstvena založba FF UL, 2014
92014
Encoding heteronormativity in the target culture: Slovenian Translations of The Merchant of Venice
V Gorjanc
Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators’ Journal 57 (1), 145-158, 2012
92012
Slovenska jezikovna politika pred izzivi Evropske unije
V Gorjanc
POŽGAJ-HADŽI, Vesna (ur.), GORJANC, Vojko (ur.), BALAŽIC BULC, Tatjana. Med …, 2009
92009
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20