Follow
Krzysztof Leja
Krzysztof Leja
Politechnikia Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Verified email at zie.pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie uczelnią: Koncepcje i współczesne wyzwania
K Leja
Wolters Kluwer, 2013
149*2013
Społeczna odpowiedzialność uczelni
K Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut …, 2008
106*2008
Electron drift velocity in hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide and air at moderate E/N
W Roznerski, K Leja
J. Phys. D,, 279, 1984
861984
Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem
K Leja
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011
622011
Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu
K Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut …, 2008
59*2008
Instytucja akademicka. Strategia. Efektywność. Jakość
K Leja
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2003
562003
Uniwersytet: tradycyjny-przedsiębiorczy-oparty na wiedzy
K Leja
Nauka i szkolnictwo wyższe, 7-26, 2006
522006
Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy
K Leja
21*2006
Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy.
K Leja, A Szuwarzyński
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2007
20*2007
Czy uniwersytet potrzebuje strategii?
P Dominiak, K Leja
Nauka i szkolnictwo wyższe 16, 26-42, 2000
18*2000
The ratio of lateral diffusion coefficient to mobility for electrons in hydrogen and nitrogen at moderate E/N
W Roznerski, K Leja
Journal of Physics D: Applied Physics 13 (10), L181, 1980
181980
Management Issues in Knowledge–Based University
K Leja
Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 2007
17*2007
Trzy misje uczelni, trzy ścieżki kariery
K Leja
Fundacja Forum Akademickie, 2015
15*2015
Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania współczesną szkołą wyższą
K Leja
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011
142011
Uniwersytet społecznie odpowiedzialny–próba ujęcia systemowego
K Leja
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
13*2009
Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce
K Wysocka, K Leja
e-mentor, 4-9, 2018
122018
University of the future. A fractal organization of knowledge
A Binsztok, K Leja, E Szczerbicki
A. Pausits, A. Pellert (ed.), Higher Education Management and Development in …, 2007
122007
Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy
K Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2003
12*2003
Pakt dla Nauki, czyli jak nauka może służyć społeczeństwu.
A Muszewska, Ł Niesiołowski-Spano’, A Pieniądz, A Ajduk, W Bal, ...
http://obywatelenauki.pl/wp-content/uploads/2015/04/Pakt_dla_Nauki.pdf, 2015
112015
Warunki wstępne opracowania strategii zarządzania wiedzą w szkole wyższej
K Leja
Nauka i szkolnictwo wyższe, 48-60, 2004
11*2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20