Follow
Krzysztof Leja
Krzysztof Leja
Politechnikia Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Verified email at zie.pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie uczelnią: Koncepcje i współczesne wyzwania
K Leja
Wolters Kluwer, 2013
155*2013
Społeczna odpowiedzialność uczelni
K Leja
111*2008
Electron drift velocity in hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide and air at moderate E/N
W Roznerski, K Leja
Journal of Physics D: Applied Physics 17 (2), 279, 1984
931984
Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem
K Leja
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011
652011
Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu
K Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut …, 2008
60*2008
Instytucja akademicka. Strategia. Efektywność. Jakość
K Leja
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2003
582003
Uniwersytet: tradycyjny-przedsiębiorczy-oparty na wiedzy
K Leja
Nauka i szkolnictwo wyższe, 7-26, 2006
532006
Management Issues in Knowledge–Based University
K Leja
Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 2007
20*2007
Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy
K Leja
20*2006
The ratio of lateral diffusion coefficient to mobility for electrons in hydrogen and nitrogen at moderate E/N
W Roznerski, K Leja
Journal of Physics D: Applied Physics 13 (10), L181, 1980
201980
Trzy misje uczelni, trzy ścieżki kariery
K Leja
Fundacja Forum Akademickie, 2015
19*2015
Czy uniwersytet potrzebuje strategii
P Dominiak, K Leja
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 16, 26-43, 2000
19*2000
Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce
K Wysocka, K Leja
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 73, 4-9, 2018
152018
Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy.
K Leja, A Szuwarzyński
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2007
15*2007
Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy
K Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2003
15*2003
Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania współczesną szkołą wyższą
K Leja
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011
142011
Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora
AM Kola, K Leja
e-mentor, 4-12, 2015
13*2015
Uniwersytet społecznie odpowiedzialny–próba ujęcia systemowego
K Leja
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
13*2009
University of the future. A fractal organization of knowledge
A Binsztok, K Leja, E Szczerbicki
A. Pausits, A. Pellert (ed.), Higher Education Management and Development in …, 2007
122007
Pakt dla Nauki, czyli jak nauka może służyć społeczeństwu.
A Muszewska, Ł Niesiołowski-Spano’, A Pieniądz, A Ajduk, W Bal, ...
http://obywatelenauki.pl/wp-content/uploads/2015/04/Pakt_dla_Nauki.pdf, 2015
112015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20