Krzysztof Leja
Krzysztof Leja
Politechnikia Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Verified email at zie.pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie uczelnią: Koncepcje i współczesne wyzwania
K Leja
Wolters Kluwer, 2013
137*2013
Społeczna odpowiedzialność uczelni
K Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut …, 2008
107*2008
Electron drift velocity in hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide and air at moderate E/N
W Roznerski, K Leja
Journal of Physics D: Applied Physics 17 (2), 279, 1984
831984
Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu
K Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut …, 2008
54*2008
Instytucja akademicka. Strategia. Efektywność. Jakość
K Leja
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2003
542003
Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem
K Leja
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011
532011
Uniwersytet: tradycyjny-przedsiębiorczy-oparty na wiedzy
K Leja
Nauka i szkolnictwo wyższe, 7-26, 2006
492006
Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy
K Leja
23*2006
Czy uniwersytet potrzebuje strategii?
P Dominiak, K Leja
Nauka i szkolnictwo wyższe 16, 26-42, 2000
18*2000
The ratio of lateral diffusion coefficient to mobility for electrons in hydrogen and nitrogen at moderate E/N
W Roznerski, K Leja
Journal of Physics D: Applied Physics 13 (10), L181, 1980
181980
Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy.
K Leja, A Szuwarzyński
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2007
17*2007
Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania współczesną szkołą wyższą
K Leja
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011
152011
Management Issues in Knowledge–Based University
K Leja
Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 2007
15*2007
Trzy misje uczelni, trzy ścieżki kariery
K Leja
Forum Akademickie 1, 2015
12*2015
Uniwersytet społecznie odpowiedzialny–próba ujęcia systemowego
K Leja
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
12*2009
University of the future. A fractal organization of knowledge
A Binsztok, K Leja, E Szczerbicki
A. Pausits, A. Pellert (ed.), Higher Education Management and Development in …, 2007
122007
Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy
K Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2003
12*2003
Uniwersytet społecznie odpowiedzialny-przykład AGH
K Leja
SGH, 2009
102009
Warunki wstępne opracowania strategii zarządzania wiedzą w szkole wyższej
K Leja
Nauka i szkolnictwo wyższe, 48-60, 2004
102004
Uniwersytet-świątynia wiedzy czy sprawnie działająca organizacja?
K Leja
Nauka i szkolnictwo wyższe, 101-109, 2002
102002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20