Follow
Andrzej Kochan
Title
Cited by
Cited by
Year
Digital Twin Concept of the ETCS application
A Kochan
WUT Journal of Transportation Engineering 131, 87-98, 2020
112020
Inspection of the Railway Infrastructure with the use of Unmanned Aerial Vehicles
A Kochan, P Rutkowska, M Wójcik
Archives of Transport System Telematics 11, 2018
102018
Automatyczne prowadzenie pociągu – analiza wymagań
A Kochan, E Koper, P Wontorski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 121, 161-170, 2018
102018
Możliwości wdrożenia modelowania informacji o obiekcie (BIM) w projektowaniu urządzeń srk
P Wontorski, A Kochan
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2017
102017
Badania podsystemu kontroli dyspozytorskiej
A Kochan, J Karolak
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 77-88, 2009
102009
Method for Selecting the Safety Integrity Level for the Control-Command and Signaling Functions
D Szmel, W Zabłocki, P Ilczuk, A Kochan
Sustainability 11 (24), 7062, 2019
82019
Simulation of the Effect of Selected National Values on the Braking Curves of an ETCS Vehicle
E Koper, A Kochan, Ł Gruba
Development of Transport by Telematics: 19th International Conference on …, 2019
72019
Wymagania formalno-prawne dotyczące badania interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym
A Kochan, L Konopiński, P Ilczuk, J Karolak
Problemy Kolejnictwa, 2015
72015
Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym: część 1: funkcje, elementy i układy
P Wontorski, A Kochan
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
62020
Mathematical model of the movement authority in the ERTMS/ETCS system
A Kochan, E Koper
International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 215-224, 2019
62019
Elektroniczny system obiegu dokumentacji projektowej urządzeń srk–wybrane zagadnienia
P Wontorski, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2018
62018
Laboratorium kierowania i sterowania ruchem kolejowym
J Karolak, A Kochan
TTS Technika Transportu Szynowego 19, 2012
62012
Model informacyjny systemu kierowania ruchem kolejowym
A Kochan
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 73-86, 2007
62007
Energy Efficiency and Smooth Running of a Train on the Route While Approaching Another Train
J Szkopiński, A Kochan
Energies 14 (22), 7593, 2021
52021
Symulacje procesów ruchowych na linii wyposażonej w system ERTMS/ETCS w środowisku ERSA
E Koper, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2019
52019
Analysis of the Migration Process in the ERTMS System from GSM Technology to LTE on the Polish Railway
A Kochan, Ł Gruba
Management Perspective for Transport Telematics: 18th International …, 2018
52018
Cyberbezpieczeństwo systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym
A Kochan, E Koper
TTS Technika Transportu Szynowego 24, 2017
52017
Implementacja podsystemu kontroli dyspozytorskiej na stanowisku dydaktyczno-badawczym KSR Sosna
A Kochan, J Karolak
Logistyka, CD-CD, 2009
52009
Podstawy modelowania systemów srk-wybrane zagadnienia
A Kochan, G Łapiak, W Zabłocki
Międzynarodowa Konferencja Naukowa" Transport XXI wieku", Politechnika …, 2004
52004
Maximization of energy efficiency by synchronizing the speed of trains on a moving block system
J Szkopiński, A Kochan
Energies 16 (4), 1764, 2023
42023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20