Jaka Čibej
Jaka Čibej
Researcher and Teaching Assistant, University of Ljubljana
Preverjeni e-poštni naslov na ff.uni-lj.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Predicting the level of text standardness in user-generated content
N Ljubešić, D Fišer, T Erjavec, J Čibej, D Marko, S Pollak, I Škrjanec
RANLP – Recent Advances in Natural Language Processing, Hissar, Bulgaria, 2015
34*2015
Predicting the Level of Text Standardness in User-generated Content
N Ljubešić, D Fišer, T Erjavec, J Čibej, D Marko, S Pollak, I Škrjanec
Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing, Hissar …, 2015
232015
The role of crowdsourcing in lexicography
J Čibej, D Fišer, I Kosem
Electronic lexicography in the 21st Century: linking lexical data in the …, 2015
222015
Collocations dictionary of modern Slovene
I Kosem, S Krek, P Gantar, Š Arhar Holdt, J Čibej, C Laskowski
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
142018
“It’s so vital to learn Slovene”: Mediation choices by asylum seekers in Slovenia
NK Pokorn, J Čibej
Language Problems and Language Planning 42 (3), 288-307, 2018
122018
Interpreting and linguistic inclusion–friends or foes? Results from a field study
N K. Pokorn, J Čibej
The Translator 24 (2), 111-127, 2018
112018
Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community
Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, P Gantar, V Gorjanc, B Klemenc, ...
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
102018
Value of language-related questions and comments in digital media for lexicographical user research
Š Arhar Holdt, J Čibej, A Zwitter Vitez
International Journal of Lexicography, ecw017, 2016
102016
Morphological lexicon Sloleks 2.0
K Dobrovoljc, S Krek, P Holozan, T Erjavec, M Romih, Š Arhar Holdt, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2019
82019
Normalisation, tokenisation and sentence segmentation of Slovene tweets
J Čibej, D Fišer, T Erjavec
Normalisation and Analysis of Social Media Texts (NormSoMe) Workshop …, 2016
82016
“Do I want to learn a language spoken by two million people?”: Mediation choices by mid-term and long-term migrants
NK Pokorn, J Čibej
Language Problems and Language Planning 42 (3), 308-327, 2018
72018
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts
A Klosa, H Lüngen, J Čibej, V Gorjanc, I Kosem, S Krek
Ljubljana University Press, 2018
62018
Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja
J Čibej, V Gorjanc, D Popič
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, 168-181, 2015
62015
Thesaurus of Modern Slovene 1.0
S Krek, C Laskowski, M Robnik-Šikonja, I Kosem, Š Arhar Holdt, P Gantar, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2018
42018
Annotating CLARIN.SI TEI corpora with WebAnno
T Erjavec, Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, D Fišer, C Laskowski, ...
Proceedings of the 2016 CLARIN Annual Conference (Aix-en-Provence, France …, 2016
42016
Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil
J Čibej, Š Arhar Holdt, T Erjavec, D Fišer
Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 2016
42016
"S kje pa si?": metapodatki o regionalni pripadnosti uporabnikov družbenega omrežja Twitter
J Čibej, N Ljubešić
Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana, 25.-27. november 2015 …, 2015
4*2015
Pravna podlaga za zagotavljanje prostega dostopa korpusov spletnih besedil
T Erjavec, J Čibej, D Fišer
Smolej, M.(ur.). OBDOBJA 34, 193-199, 2015
42015
Gigafida 2.0: The Reference Corpus of Written Standard Slovene
S Krek, ŠA Holdt, T Erjavec, J Čibej, A Repar, P Gantar, N Ljubešić, ...
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference, 3340-3345, 2020
32020
Repel the syntruders! A crowdsourcing cleanup of the thesaurus of modern Slovene
J Čibej, ŠA Holdt
eLexicography in the 21st century: proceedings of eLex 2019 Conference, 1-3, 2019
32019
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20