Spremljaj
Gregor Donaj
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Machine translation and the evaluation of its quality
MS Maučec, G Donaj
Recent trends in computational intelligence 143, 2019
512019
Language modeling for automatic speech recognition of inflective languages: an applications-oriented approach using lexical data
G Donaj, Z Kačič
Springer, 2016
102016
Discovering daily activity patterns from sensor data sequences and activity sequences
M Sepesy Maučec, G Donaj
Sensors 21 (20), 6920, 2021
62021
Extension of HMM-Based ADL Recognition with markov chains of activities and activity transition cost
G Donaj, MS Maučec
IEEE Access 7, 130650-130662, 2019
62019
Morphology in statistical machine translation from English to highly inflectional language
MS Maučec, G Donaj
Information Technology and Control 47 (1), 63-74, 2018
62018
Context-dependent factored language models
G Donaj, Z Kačič
EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing 2017 (1), 1-16, 2017
52017
The use of several language models and its impact on word insertion penalty in lvcsr
G Donaj, Z Kačič
Speech and Computer: 15th International Conference, SPECOM 2013, Pilsen …, 2013
52013
Prehod iz statističnega strojnega prevajanja na prevajanje z nevronskimi omrežji za jezikovni par slovenščina-angleščina
G Donaj, MS Maučec
Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 62-68, 2018
42018
Manual sorting of numerals in an inflective language for language modelling
G Donaj, Z Kačič
International Journal of Speech Technology 17 (3), 281-289, 2014
42014
Razpoznavalnik tekočega govora UMB Broadcast News 2014: kakšno vlogo igra velikost učnih virov
A Žgank, G Donaj, M Sepesy Maučec
VV T. Erjavec in J. Žganec Gros (ur.) Zbornik 9. konference Jezikovne …, 2014
42014
On the Use of Morpho-Syntactic Description Tags in Neural Machine Translation with Small and Large Training Corpora
G Donaj, M Sepesy Maučec
Mathematics 10 (9), 1608, 2022
32022
Binocular phase-coded visual stimuli for SSVEP-based BCI
I Kramberger, G Donaj
IEEE Access 7, 48912-48922, 2019
32019
Morphosyntactic tags in statistical machine translation of highly inflectional language
MS Maučec, G Donaj
Proceedings of the Artificial Intelligence and Natural Language Conference …, 2016
22016
Avtomatsko razpoznavanje govora za pregibni jezik z uporabo morfoloških jezikovnih modelov s kontekstno odvisno strukturo
G Donaj
PQDT-Global, 2015
22015
Improving statistical machine translation with additional language models
MS Maucec, G Donaj, Z Kačič
dalam Human Language Technologies As a Challenge for Computer Science and …, 2013
22013
Širjenje slovarja in dvoprehodni algoritem v razpoznavalniku tekocega govora UMB Broadcast News
G Donaj, Z Kacic
Jezikovne tehnologije, 48-51, 2012
22012
Algoritmi za reševanje treh osnovnih problemov prikritih markovskih modelov
G Donaj
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011
22011
Corpus of metaphorical expressions in spoken Slovene language G-KOMET 1.0
Š Antloga, G Donaj
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, 2022
12022
Avtomatsko razpoznavanja slovenskega govora za dnevnoinformativne oddaje
L Gril, MS Maučec, G Donaj, A Žgank
Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave 9 (1 …, 2021
12021
Speech Recognition in Inflective Languages
G Donaj, Z Kačič, G Donaj, Z Kačič
Language Modeling for Automatic Speech Recognition of Inflective Languages …, 2017
12017
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20