Spremljaj
Špela Arhar Holdt
Špela Arhar Holdt
Research Associate at University of Ljubljana, Slovenia
Preverjeni e-poštni naslov na cjvt.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multinational study involving 73 countries.
RT Proyer, W Ruch, NS Ali, HS Al-Olimat, T Amemiya, TA Adal, SA Ansari, ...
Humor: International Journal of Humor Research, 2009
1092009
Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba
NL Berginc, M Grčar, M Brakus, T Erjavec, ŠA Holdt, S Krek, I Kosem
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
67*2012
Korpus FidaPLUS: nova generacija slovenskega referenčnega korpusa
Š Arhar, V Gorjanc
Jezik in Slovstvo 2 (52), 95-110, 2007
602007
The image of the monolingual dictionary across Europe. Results of the European survey of dictionary use and culture
I Kosem, R Lew, C Müller-Spitzer, M Ribeiro Silveira, S Wolfer, A Dorn, ...
International Journal of Lexicography 32 (1), 92-114, 2019
552019
Gigafida 2.0: the reference corpus of written standard Slovene
S Krek, ŠA Holdt, T Erjavec, J Čibej, A Repar, P Gantar, N Ljubešić, ...
Proceedings of the twelfth language resources and evaluation conference …, 2020
202020
Collocations dictionary of modern Slovene
I Kosem, S Krek, P Gantar, Š Arhar Holdt, J Čibej, C Laskowski
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
202018
Training corpus ssj500k 1.3. Slovenian language resource repository CLARIN. SI
S Krek, T Erjavec, K Dobrovoljc, S Može, N Ledinek, N Holz
182013
Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja: prvi koraki
Š Arhar Holdt
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, 136-148, 2015
162015
Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community
Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, P Gantar, V Gorjanc, B Klemenc, ...
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
152018
Kaj početi z referenčnim korpusom FidaPLUS
Š Arhar
Ljubljana: Filozofska fakulteta. http://www. fidaplus. net/Files/Kaj …, 2007
152007
Učni korpus SSJ in leksikon besednih oblik za slovenščino
Š Arhar
Jezik in slovstvo 54 (3/4), 43-56, 2009
132009
Dictionary user typology: the Slovenian case
Š Arhar Holdt, I Kosem, P Gantar
Lexicography and linguistic diversity. Proceedings of the XVII EURALEX …, 2016
122016
Izdelava korpusa Gigafida in njegovega spletnega vmesnika
ŠA Holdt, I Kosem, NL Berginc
Proceedings of 8th Eighth Language Technologies Conference IS-LTC 12, 2012
122012
Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev
ŠA Holdt
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011
122011
“Game of Words”: Play the Game, Clean the Database
Š Arhar Holdt, N Logar, E Pori, I Kosem
EURALEX XIX, 2021
112021
Morphological lexicon sloleks 2.0
K Dobrovoljc, S Krek, P Holozan, T Erjavec, M Romih, Š Arhar Holdt, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2019
112019
Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik
ŠA Holdt
Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave 6 (1 …, 2018
112018
Value of language-related questions and comments in digital media for lexicographical user research
Š Arhar Holdt, J Čibej, A Zwitter Vitez
International journal of lexicography 30 (3), 285-308, 2017
112017
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
I Kosem, M Stritar, S Može, AZ Vitez, ŠA Holdt, T Rozman, H Dobrovoljc, ...
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
112012
FidaPLUS corpus of Slovenian: the new generation of the Slovenian reference corpus: its design and tools
Š Arhar, V Gorjanc, S Krek
Proceedings of the Corpus Linguistics conference, 2007
112007
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20