Anton Kramberger
Anton Kramberger
Professor of Sociology, Ljubljana University
Preverjeni e-poštni naslov na fdv.uni-lj.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Poklici, trg dela in politika: poklicni problem socialne države, empirični primeri iz Slovenije
A Kramberger
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 1999
731999
Poklici, trg dela in politika: poklicni problem socialne države, empirični primeri iz Slovenije
A Kramberger
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 1999
731999
Strukturni razlogi težje zaposljivosti mladih v Sloveniji
A Kramberger
272007
Zaposljivost v Sloveniji: analiza prehoda iz šol v zaposlitve: stanje, napovedi, primerjave
A Kramberger, S Pavlin
Fakulteta za družbene vede, 2007
252007
Problem zaposljivosti v informacijski dobi
A Kramberger
242007
Internet v Sloveniji:[projekt RIS'96-'98]
V Vehovar, Z Batagelj, M Jarkovič, T Kalin, D Kozmus, A Kramberger, ...
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 1998
241998
Regime change and elite dynamics in Slovenia during the 1990s: what can the elite reproduction rates tell us
A Kramberger, V Vehovar
Družboslovne razprave 16 (32-33), 143-180, 2000
202000
The parental effect on educational and occupational attainment in Slovenia during the 20th century
HBG Ganzeboom, A Kramberger, P Nieuwbeerta
Druzboslovne Razprave 16 (32-33), 9-54, 2000
192000
Positional Elites in Politics, Economy and Culture in Slovenia During 1988-95: Summary Statistics on Elite Segments
A Kramberger
Ljubljana: CESTRA, 1998
141998
S strateško naravnanim menedžmentom do rasti in uspešnosti organizacije
A Kramberger, B Ilič, A Kohont
132004
Fleksibilizacija slovenskega trga dela
M Ignjatović, A Kramberger
Statistična omrežna sodelovanja za boljšo evropsko usklajenost in kakovostno …, 2000
122000
Trendi zaposljivosti in brezposelnosti pri diplomantih FDV po letu 1990
A Kramberger
Študije FDV 1 (let 1), 2-54, 2004
102004
Objektivnost v druęboslovnem prouĖevanju (slovenskih) elit
A Kramberger
92002
Objektivnost v druęboslovnem prouĖevanju (slovenskih) elit
A Kramberger
92002
Mechanisms of Social Differentiation in Slovenia
A Kramberger
Journal of Social Sciences 26, 2000
62000
12 An evaluation system of the science and international orientation of social scientists
A Kramberger, F Mali
Internationalisation of Social Sciences in Central and Eastern Europe: The …, 2010
52010
Vpliv družine na izobrazbene dosežke potomcev v Sloveniji
A Kramberger
V: Mandić, S.(ur.): Kakovost življenja. Stanja in spremembe. Ljubljana …, 1999
51999
Strategically-Oriented Management, Organizational Growth and Effectiveness: A Cross-Country Comparison
A Kramberger, B Ilič, A Kohont
HRM’s Contribution to Hard Work: a Comparative Analysis of Human Resource …, 2005
42005
Public-private mix of the primary health-care providers in Ljubljana 1992-1998: system and labour market concerns
A Kramberger
Družboslovne razprave 16 (29), 98-121, 1999
41999
The study of health-care providers in Ljubljana: sampling and methodology
A Kramberger, H Iglic
Druzboslovne razprave, 86-97, 1999
31999
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20