Spremljaj
Sabina Sostaric
Sabina Sostaric
URI Soča
Preverjeni e-poštni naslov na ir-rs.si
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Performance of a clinical decision support system and of clinical pharmacists in preventing drug–drug interactions on a geriatric ward
P Cornu, S Steurbaut, S Šoštarić, A Mrhar, AG Dupont
International journal of clinical pharmacy 36, 519-525, 2014
422014
Interakcije Med Zdravili Pri Geriatričnih Bolnikih in Analiza Delovanja Avtomatskega Sistema Za Spremljanje Interakcij Med Zdravili
S Šoštarić
S. Šoštarić, 2012
2012
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–2