Jaro Berce
Jaro Berce
University of Ljubljana, faculty of Social Sicences
Preverjeni e-poštni naslov na fdv.uni-lj.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Znanje zaposlenih ter poslovna uspešnost malih in srednje velikih podjetij
DG Omerzel, J Berce
Fakulteta za management, 2008
932008
Egovernance: Information and communication technology, knowledge management and learning organisation culture
J Berce, S Lanfranco, V Vehovar
Informatica 32 (2), 2008
512008
Towards the eGovernment Vision for the EU in 2010: Research Policy Challenges
J Millard, J Shahin, C Leitner, R Warren
Institute for Prospective Technological Studies, 2006
192006
Towards the eGovernment vision for the EU in 2010: research policy challenges
J Berce, A Bianchi, C Centeno, D Osimo
European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective …, 2006
82006
Značilnosti in vplivi uvajanja modernih tehnologij in organizacijskih pristopov v državni upravi
J Berce
V Učinki informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ur. Maja Bučar in Metka …, 2005
52005
The realm of knowledge management at the public sector
J Berce
Mednarodne Multi-Konference Informacijska, 346-350, 2003
52003
The Organisation and Coordination of European e-Government Research for the EU in 2010
J Berce, A Bianchi, C Centeno, D Osimo, J Millard, J Shahin
International Conference on Electronic Government, 37-46, 2006
42006
E-governance a new challenge after e-government
J Berce, S Lanfranco, V Vehovar
Proceedings of the 8th European Conference on e-Government, Lausanne …, 2008
32008
Vplivi tehnologij informacijske družbe na razvoj javne uprave
J Berce
J. Berce, 2004
32004
eGovernance: ICT and the Essential Roles of Knowledge Management and Learning Organization Behavior for Good Governance
J Berce, S Lanfranco
Handbook of Research on E-Government Readiness for Information and Service …, 2010
22010
Vplivi tehnologij informacijske družbe na razvoj javne uprave: The influence of information society technologies on evolution in the public administration: doktorska disertacija
J Berce, V Vehovar
J. Berce, 2004
22004
Informacijska družba kot izziv Sloveniji
J Berce
Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 2000
22000
Informacijska družba za Slovenijo
M Gams, J Berce, N prehiteva že Estonija, M Ilc, V Vehovar, A Marko, ...
V: Gams, Matjaž in Bavec, Cene (ur.): Informacijska družba, zbornik …, 1998
21998
eGovernance: A block relation theory
J Berce
VITEL–2003 (Ljubljana), 0
2
New Leadership Approach for Better Public Management
J Berce
Journal of US-China Public Administration 9 (3), 290-302, 2012
12012
Projektna pisarna v akademskem okolju
A Inkret
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2009
12009
Varovanje zasebnosti nekoč in danes
G Firbas, J Berce, M Kovačič
G. Firbas, 2009
12009
The influence of information society technologies on evolution in the public administration
J Berce
Learning, 2003
12003
EGovernance
J Berce, S Lanfranco
Handbook of Research on e-government Readiness for Information and Service …, 2003
12003
Time to come of age
J Berce, F Bannister
Software maturity and the need for a new business model. ACM Inc, 2001
12001
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20