Follow
Mieszko Tałasiewicz
Mieszko Tałasiewicz
University of Warsaw, Institute of Philosophy
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Philosophy of syntax: foundational topics
M Talasiewicz
Springer Science & Business Media, 2009
502009
Filozofia składni
M Tałasiewicz
Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006
192006
O pojęciu „racjonalności”(I)
M Tałasiewicz
Filozofia nauki 3 (1-2), 79-100, 1995
101995
Do we need a new theory of truthmaking? Some comments on Disjunction Thesis, Conjunction Thesis, Entailment Principle and explanation
M Tałasiewicz, J Odrowąż-Sypniewska, W Wciórka, P Wilkin
Philosophical studies 165, 591-604, 2013
92013
Geach’s program and the foundations of Categorial Grammar
M Tałasiewicz
Acta Semiotica Fennica 34, 1731-1742, 2009
72009
Metareflection: A Method for Philosophy
M Tałasiewicz
Formal and Informal Methods in Philosophy, 9-40, 2020
42020
A new perspective for the theory of intentionality
M Tałasiewicz
Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, 513-525, 2012
42012
Prolegomena do teorii wyrażeń nominalnych
M Tałasiewicz
Rekonstrukcja koncepcji Petera F. Strawsona, 53-75, 2010
42010
Some intuitions about situations
M Tałasiewicz
Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University 3, 104-121, 2008
42008
Pragmatyczna koncepcja nieostrości
M Tałasiewicz
Przegląd Filozoficzny–Nowa Seria, 101-113, 2002
42002
Analiza semantyczno-kategorialna. Badanie gramatyczności, czy ustalanie sensu
M Tałasiewicz
Filozofia Nauki 9 (1), 53-75, 2001
42001
Pojęcie racjonalności nauk empirycznych
M Tałasiewicz
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2000
42000
Mental files. Triggering mechanisms, metadata and ‘discernibility of identicals’
M Tałasiewicz
Studia Semiotyczne 31 (2), 13-34, 2017
32017
The Group Knobe Effect revisited: epistemic and doxastic side-effect effects in intuitive judgments concerning group agents
M Tarnowski, A Ziółkowski, M Tałasiewicz
Synthese 200 (6), 431, 2022
22022
The method of cases: a Case Study
M Tałasiewicz
Filozofia Nauki 29 (2 (114)), 115-131, 2021
22021
The sense of a predicate
M Tałasiewicz
Philosophy and Logic of Predication 7, 129-43, 2017
22017
Categorial Grammar and the Foundations of the Philosophy of
M Tałasiewicz
Philosophy of Language and Linguistics: The Legacy of Frege, Russell, and …, 2014
22014
Podmiot i predykat: fi lozofi czne podstawy gramatyki kategorialnej
M Tałasiewicz
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2012
22012
Nauka i teologia: konflikt wyobrażeń
M Tałasiewicz
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 116-146, 2009
22009
Naturalizm ontologiczny a naturalizm metodologiczny (na marginesie artykułu Marcina Miłkowskiego Naturalizm ontologiczny a argument Hume’a przeciwko wiarygodności cudów)
M Tałasiewicz
Przegląd Filozoficzno-Literacki, 403-408, 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20