Follow
Weronika Kubrak
Weronika Kubrak
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Integrating IR with CRIS–a novel researcher-centric approach
H Rybinski, L Skonieczny, J Koperwas, W Struk, J Stepniak, W Kubrak
Program 51 (3), 298-321, 2017
232017
Omega-PSIR: Institutional CRIS at Polish Universities
H Rybiński, W Kubrak, Ł Skonieczny, J Koperwas, W Struk
Informačné technológie a knižnice (ITLib), 2018
62018
Rola i zadania biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników uczelni na przykładzie udziału Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelnianego
O Giwer, W Kubrak, M Miller-Jankowska
IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, 2014
42014
From an institutional repository to the Base of Knowledge-case study
W Kubrak
CONFERENCE ON GREY LITERATURE AND REPOSITORIES, 45, 2015
22015
Operation of CRIS system in the constantly changing environment
W Kubrak
EuroCRIS, 2018
12018
Operation of CRIS system in the constantly changing environment world
W Kubrak
EuroCRIS, 2018
12018
Doświadczenia Politechniki Warszawskiej we wprowadzaniu danych do systemu POL-on
W Kubrak, D Szczęsna
FORUM Bibliotek Medycznych 1, 179-186, 2016
12016
Cesta od institucionálního repozitáře k bázi znalostí–případová studie
W Kubrak
2015
OMEGA-PSIR system: from the institutional repository to the University Base of Knowledge
W Kubrak
ITlib. Informacne technologie a kniznice, Centrum vedecko - technických …, 2015
2015
Otwarte repozytoria na świecie–przykłady wyższych uczelni
W Kubrak
Main Library of Warsaw University of Technology, 2013
2013
Dokumentowanie i upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i studentów uczelni wyższych–prace nad tworzeniem repozytorium Politechniki Warszawskiej
W Kubrak
Main Library of Warsaw University of Technology, 2013
2013
Biblioteki Uniwersytetu w Lund
W Kubrak
Poradnik Bibliotekarza, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12