Spremljaj
Natasa Logar Berginc
Natasa Logar Berginc
docentka za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani
Preverjeni e-poštni naslov na fdv.uni-lj.si
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba
N Logar, M Grčar, M Brakus, T Erjavec, ŠA Holdt, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020
662020
New Slovene corpora within the communication in Slovene project
N Logar Berginc, S Krek
Prace Filologiczne 63, 197-207, 2012
132012
Špela Arhar Holdt in Simon Krek. 2012
NL Berginc, M Grčar, M Brakus, T Erjavec
Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja …, 0
13
Izdelava korpusa Gigafida in njegovega spletnega vmesnika
ŠA Holdt, I Kosem, NL Berginc
Proceedings of 8th Eighth Language Technologies Conference IS-LTC 12, 2012
122012
Referenčni korpusi slovenskega jezika (cc) Gigafida in (cc) KRES
T Erjavec, NL Berginc
Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije. Ljubljana: Jožef Stefan …, 2012
112012
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
I Kosem, M Stritar, S Može, AZ Vitez, ŠA Holdt, T Rozman, H Dobrovoljc, ...
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
112012
Gigafida in slWaC: tematska primerjava
N LOGAR, N LJUBEŠIČ
Slovenščina 2 (2013), 78-110, 2013
92013
Gradnjaa novega korpusa slovenčine= Compiling a new corpus of Slovene
N Logar Berginc, S Suster
Jezik in slovstvo/Language and Literature 54 (3-4), 57-68, 2009
72009
Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od besedilnih seznamov in konkordanc do samodejnega luščenja izrazja
NL Berginc, Š Vintar
Slavistično društvo Slovenije, 2008
72008
Terminologija odnosov z javnostmi: korpus—luščenje—terminološka podatkovna zbirka
NL Berginc, Š Vintar, ŠA Holdt
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (2 …, 2013
52013
Kotički pravnega jezika
NL Berginc, MK Golob
GV založba, 2009
52009
Terminological databanks as the bodies of knowledge: Slovenian public relations terminology
NL Berginc, D Verčič
Public Relations Review 39 (5), 569-571, 2013
42013
Globalisation and the formulation of technical terms: Is there still a need for terminology in national languages?
MK Golob, NL Berginc
Strani jezici 4, 435-540, 2008
42008
Gigafida and slWaC: Topic comparison
NL Berginc, N Ljubešić
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (1), 78-110, 2013
12013
Gigafida in slWaC: tematska primerjava
NL Berginc, N Ljubešić
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (1), 78-110, 2013
12013
Terminologija odnosa s javnošću u slovenskome jeziku
NL Berginc, D Verčič, MK Golob
Media Studies 4 (7), 2013
12013
Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe
N Logar Berginc, K Benevol Gabrijelčič, U Bren, S Dolenc, K Krapež, ...
Slovenščina 2.0 4 (1), 42-78, 2016
2016
A corpus based e-dictionary of terminology as a body of knowledge
NL Berginc
Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, 2014
2014
Terminology of the public relations field: corpus—automatic term recognition—terminology database
NL Berginc, Š Vintar, ŠA Holdt
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (2 …, 2013
2013
ThE TErMINoLoGy of ThE PUBLIC rELaTIoNS fIELD IN ThE SLoVENIaN LaNGUaGE
NL Berginc, D Verčič, MK Golob
Croatia and the EU: The Public, Media and National Identity, 2013
2013
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20