Follow
Natasa Logar Berginc
Natasa Logar Berginc
docentka za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani
Verified email at fdv.uni-lj.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba
N Logar, M Grčar, M Brakus, T Erjavec, ŠA Holdt, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020
702020
New Slovene corpora within the communication in Slovene project
N Logar Berginc, S Krek
Prace Filologiczne 63, 197-207, 2012
132012
Izdelava korpusa Gigafida in njegovega spletnega vmesnika
ŠA Holdt, I Kosem, NL Berginc
Proceedings of 8th Eighth Language Technologies Conference IS-LTC 12, 2012
122012
Referenčni korpusi slovenskega jezika (cc) Gigafida in (cc) KRES
T Erjavec, NL Berginc
Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije. Ljubljana: Jožef Stefan …, 2012
112012
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
I Kosem, M Stritar, S Može, AZ Vitez, ŠA Holdt, T Rozman, H Dobrovoljc, ...
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
102012
Špela Arhar Holdt in Simon Krek. 2012
NL Berginc, M Grčar, M Brakus, T Erjavec
Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja …, 0
10
Gigafida in slWaC: tematska primerjava
N LOGAR, N LJUBEŠIČ
Slovenščina 2 (2013), 78-110, 2013
92013
Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od besedilnih seznamov in konkordanc do samodejnega luščenja izrazja
NL Berginc, Š Vintar
Slavistično društvo Slovenije, 2008
92008
Gradnjaa novega korpusa slovenčine= Compiling a new corpus of Slovene
N Logar Berginc, S Suster
Jezik in slovstvo/Language and Literature 54 (3-4), 57-68, 2009
72009
Terminologija odnosov z javnostmi: korpus—luščenje—terminološka podatkovna zbirka
NL Berginc, Š Vintar, ŠA Holdt
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (2 …, 2013
62013
Terminological databanks as the bodies of knowledge: Slovenian public relations terminology
NL Berginc, D Verčič
Public Relations Review 39 (5), 569-571, 2013
52013
Kotički pravnega jezika
NL Berginc, MK Golob
GV založba, 2009
52009
Slovenski splošni in terminološki slovarji: za koga?
NL Berginc
V M. Stabej, ur., Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Obdobja 28 …, 2009
42009
Globalisation and the formulation of technical terms: Is there still a need for terminology in national languages?
MK Golob, NL Berginc
Strani jezici 4, 435-540, 2008
42008
Gigafida and slWaC: Topic comparison
NL Berginc, N Ljubešić
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (1), 78-110, 2013
12013
Gigafida in slWaC: tematska primerjava
NL Berginc, N Ljubešić
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (1), 78-110, 2013
12013
Terminologija odnosa s javnošću u slovenskome jeziku
NL Berginc, D Verčič, MK Golob
Media Studies 4 (7), 2013
12013
Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe
N Logar, KB Gabrijelčič, U Bren, S Dolenc, K Krapež, M Romih, MŽ Karer, ...
Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave 4 (1 …, 2016
2016
A corpus based e-dictionary of terminology as a body of knowledge
NL Berginc
Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, 2014
2014
Terminology of the public relations field: corpus—automatic term recognition—terminology database
NL Berginc, Š Vintar, ŠA Holdt
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (2 …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20