Follow
Yaroslav Lavrenyuk
Yaroslav Lavrenyuk
Verified email at univ.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
On classification of inductive limits of direct products of alternating groups
Y Lavrenyuk, N Nekrashevych
Journal of the London Mathematical Society 75 (1), 146-162, 2007
482007
Rigidity of branch groups acting on rooted trees
Y Lavreniuk, V Nekrashevych
Geometriae Dedicata 89 (1), 155-175, 2002
472002
Automorphisms of homogeneous symmetric groups and hierarchomorphisms of rooted trees
YV Lavrenyuk, VI Sushchansky
Algebra and Discrete Mathematics, 2003
172003
Faithful group actions on rooted trees induced by actions of quotients
Y Lavrenyuk, V Mazorchuk, A Oliynyk, V Sushchansky
Communications in AlgebraŽ 35 (11), 3759-3775, 2007
13*2007
Encrypted program execution
D Zhuravlev, I Samoilovych, R Orlovskyi, I Bondarenko, Y Lavrenyuk
2014 IEEE 13th International Conference on Trust, Security and Privacy in …, 2014
92014
On the finite state automorphism group of a rooted tree
Y Lavrenyuk
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, 2002
72002
Diagonal direct limits of finite symmetric and alternating groups
YV Lavrenyuk, VV Nekrashevych, VI Sushchansky
Algebra and Discrete Mathematics 10 (1), 67-87, 2010
62010
Semitransitive subsemigroups of the symmetric inverse semigroups
K Cvetko-Vah, D Kokol Bukovšek, T Košir, G Kudryavtseva, Y Lavrenyuk, ...
Semigroup Forum 78 (1), 138-147, 2009
4*2009
Classification of the local isometry groups of rooted tree boundaries
Y Lavrenyuk
Algebra and Discrete Mathematics, 2007
42007
Automorphisms of wreath branch groups
Y Lavreniuk
Visnyk Kyivskogo Universytetu 1, 50-57, 1999
41999
On Automorphisms of Local Isometry Groups of Compact Ultrametric Spaces.
Y Lavrenyuk
International Journal of Algebra & Computation 15, 2005
32005
The group of all finite-state automorphisms of a regular rooted tree has a minimal generating set
Y Lavrenyuk
Geometriae Dedicata 183 (1), 59-67, 2016
22016
A note to our paper “Automorphisms of homogeneous symmetric groups and hierarchomorphisms of rooted trees”
YV Lavrenyuk, VI Sushchansky
Algebra and Discrete Mathematics, 2005
12005
Yuriy Drozd (dedicated to 75th Birthday)
VV Bavula, VI Bekkert, OE Bezushchak, VM Bondarenko, I Bondarenko, ...
Algebra and Discrete Mathematics 28 (2), -3--6, 2019
2019
Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)
VV Bavula, OE Bezushchak, VM Bondarenko, MA Dokuchaev, YA Drozd, ...
Algebra and Discrete Mathematics 27 (1), -3--5, 2019
2019
On measure preserving self-homeomorphisms of path spaces of simple stationary Bratteli diagrams
Y Lavrenyuk
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2018
2018
Vitaliy Sushchansky (11.11. 1946–29.10. 2016)
VA Artamonov, OD Artemovych, YA Bahturin, TO Banakh, L Bartholdi, ...
Algebra and Discrete Mathematics 23 (2), -3--6, 2017
2017
Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07. 1937–24.03. 2013)
OO Bezushchak, YV Bodnarchuk, VM Bondarenko, YV Bondarenko, ...
2013
Lattice of normal subgroups of a group of local isometries of the boundary of a spherically homogeneous tree.
YV Lavrenyuk, VI Sushchanskii
Ukrainian Mathematical Journal 60 (10), 2008
2008
A note to our paper “Automorphisms of homogeneous symmetric groups and hierarchomorphisms of rooted trees”
VI Sushchansky, YV Lavrenyuk
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20