Spremljaj
Helena Dobrovoljc
Helena Dobrovoljc
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Preverjeni e-poštni naslov na zrc-sazu.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Pravopisje na Slovenskem
H Dobrovoljc
Založba ZRC, 2004
542004
Sodobni pravopisni priroènik med normo in predpisom
H Dobrovoljc, N Jakop
Založba ZRC, 2012
492012
Slovenska teorija jezikovne naravnosti s slovenskim (obliko) skladenjskim gradivom
H Dobrovoljc
Založba ZRC, 2005
132005
Slovenska teorija jezikovne naravnosti s slovenskim (obliko) skladenjskim gradivom
H Dobrovoljc
Založba ZRC, 2005
132005
Normativna informacija v slovarju.
H Dobrovoljc
Jezikoslovni zapiski 20 1 (1), 43-57, 2014
112014
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
I Kosem, M Stritar, S Može, AZ Vitez, ŠA Holdt, T Rozman, H Dobrovoljc, ...
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
112012
Jezik v e-poštnih sporočilih in vprašanja sodobne normativistike
H Dobrovoljc
Slovenščina med kulturami, Zbornik Slavističnega društva Slovenije 19, 295-314, 2008
112008
Pisanje imen izdelkov in znamk
H Dobrovoljc
Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana, 2012
92012
Anton Breznik, Fran Ramovš, Slovenski pravopis
H Dobrovoljc
Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov …, 2015
82015
Pravopisna obravnava imen znamk in industrijskih izdelkov ter posledice spreminjanja njihovih lastnoimenskih funkcij
H Dobrovoljc
Slavistično društvo Slovenije, 2009
82009
Anton Breznik, Slovenski pravopis
H Dobrovoljc
Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov …, 2018
62018
Pravopisno slovaropisje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
H Dobrovoljc, A Bizjak Končar
62015
Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed
AB Končar, H Dobrovoljc
Jezikoslovni zapiski 16 (2), 2010
62010
Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo
K Ahačič, R Bešter, H Dobrovoljc, M Doupona, NG Komac, J Hojnik, ...
ZRC SAZU, 2017
52017
Slovar pravopisnih težav kot sopotnik pravopisnih pravil in pomenskorazlagalnega slovarja
H Dobrovoljc, T Lengar Verovnik
Simpozij Obdobja 34: Slovnica in slovar–aktualni jezikovni opis, 2015
52015
Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti
H Dobrovoljc, A Bizjak Končar
52013
V iskanju soglasja
H Dobrovoljc, N Jakop
Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana, 2012
52012
Kdo smo: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen
A Pleterski
Založba ZRC, 2020
42020
Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika
H Dobrovoljc, M Stabej
Slavistična revija 67 (2), 373–384-373–384, 2019
42019
SMERNICE JEZIKOVNE STANDARDIZACIJE V TEORIJI, IZRO^ ILU IN PRAKSI
H Dobrovoljc
DRU@ BENA FUNKCIJSKOST JEZIKA (VIDIKI, MERILA, OPREDELITVE), 93, 2013
42013
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20