Follow
Heete Sahkai
Heete Sahkai
Institute of the Estonian Language
Verified email at eki.ee
Title
Cited by
Cited by
Year
Demonstrative doubling in spoken Estonian
H Sahkai
Trames 7 (2), 120-144, 2003
182003
Teonimi perifrastilises verbivormis
H Sahkai
Keel ja Kirjandus 48 (10), 790-807, 2005
172005
Prosodic effects of information structure in Estonian
H Sahkai, ML Kalvik, M Mihkla
Nordic prosody: proceedings of the XIth conference, Tartu, 323-332, 2012
162012
Konstruktsioonipõhise keelekirjelduse võimalustest adessiivse viisi-ja põhjusmääruse näitel
H Sahkai
Keel ja Kirjandus 49 (10), 816-831, 2006
162006
Prosody of contrastive focus in estonian.
H Sahkai, ML Kalvik, M Mihkla
INTERSPEECH, 315-319, 2013
142013
Eesti keele genitiivse agendifraasi süntaks
H Sahkai
Keel ja Kirjandus 54 (01), 12-30, 2011
122011
The prosody of rhetorical and information-seeking questions in Estonian: preliminary results
EL Asu, H Sahkai, P Lippus
Proceeding of the 10th International Conference on Speech Prosody, 25-28, 2020
92020
F0 declination in spontaneous Estonian: implications for pitch-related preplanning in speech production
EL Asu, P Lippus, N Salveste, H Sahkai
Proceedings of Speech Prosody 2016, 1139-1142, 2016
92016
Eesti verbifraasi sõnajärg
H Sahkai
Keel ja kirjandus 1, 24-32, 1999
91999
Prosody distinguishes Estonian V2 from Finnish and Swedish
A Holmberg, H Sahkai, A Tamm
Proceedings of the 10th International Conference on Speech Prosody 2020, 439-443, 2020
72020
Emfaas ja fookus eesti keeles
H Sahkai, M Mihkla, ML Kalvik
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno …, 2015
72015
Teine grammatika: eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis
H Sahkai
Tallinna Ûlikool, 2011
72011
Liitpredikaadid leksikoni-grammatika kontiinuumil: konstruktsioonide produktiivsusest verbiga minema moodustatud liitpredikaatide näitel
K Muischnek, H Sahkai
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno …, 2010
72010
Prosodic characteristics of canonical and non-canonical questions in Estonian
H Sahkai, EL Asu, P Lippus
Proceedings of Speech Prosody 2022, 135-139, 2022
62022
Verb placement and accentuation: Does prosody constrain the Estonian V2?
H Sahkai, A Tamm
Open Linguistics 5 (1), 729-753, 2019
62019
Konstruktsioonipõhine keelemudel ja sõnaraamatumudel
H Sahkai
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 171-186, 2008
62008
The prosody of surprise questions in Estonian
EL Asu, H Sahkai, P Lippus
Journal of Linguistics 60 (1), 7-27, 2024
52024
Intonation of Contrastive Topic in Estonian.
H Sahkai, M Mihkla
INTERSPEECH, 3181-3185, 2017
52017
Predicate-argument structure and verb accentuation in Estonian
H Sahkai, A Veismann
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno …, 2015
52015
10 Demonstratives and Information Structure in Spoken Estonian
H Sahkai
Information structuring of spoken language from a cross-linguistic …, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20