Spremljaj
Miha Pavlinek
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Text classification method based on self-training and LDA topic models
M Pavlinek, V Podgorelec
Expert Systems with Applications 80, 83-93, 2017
2382017
Web accessibility investigation of Slovenian municipalities’ websites before and after the adoption of European Standard EN 301 549
K Kous, S Kuhar, M Pavlinek, M Heričko, M Pušnik
Universal Access in the Information Society 20, 595-615, 2021
232021
Can we predict software vulnerability with deep neural network?
C Catal, A Akbulut, S Karakatič, M Pavlinek, V Podgorelec
Proceedings of the 19th International Multiconference on Information Society …, 2016
92016
Spletne sestavljanke in poslovni portali
M Pavlinek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2008
12008
Analysis of Characteristics of Urban Communities in Slovenia for Smart City Development
M Pušnik, M Pavlinek, B Šumak, K Kous
Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 143-147, 2019
2019
Wikipedija kot vir znanja za iskanje imenskih entitet
J Flisar, M Pavlinek
Elektrotehniski Vestnik 84 (3), 108, 2017
2017
Wikipedia as a knowledge repository for the named-entity recognition
J Flisar, M Pavlinek
ELEKTROTEHNISKI VESTNIK-ELECTROCHEMICAL REVIEW 84 (3), 108-116, 2017
2017
Razvoj modela za inteligentno podporo odločanju na osnovi analize nesktrukturiranih vsebin: doktorska disertacija
M Pavlinek
M. Pavlinek, 2016
2016
Razvoj modela za inteligentno podporo odločanju na osnovi analize nesktrukturiranih vsebin
M Pavlinek
PQDT-Global, 2016
2016
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–9