Spremljaj
Tina Demšar
Tina Demšar
Senior Research Assistant
Preverjeni e-poštni naslov na nib.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Detection of genetically modified organisms—closing the gaps
D Morisset, T Demšar, K Gruden, J Vojvoda, D Štebih, J Žel
Nature biotechnology 27 (8), 700, 2009
522009
Inter-laboratory analysis of selected genetically modified plant reference materials with digital PCR
D Dobnik, T Demšar, I Huber, L Gerdes, S Broeders, N Roosens, ...
Analytical and bioanalytical chemistry 410 (1), 211-221, 2018
242018
An international comparability study on quantification of mRNA gene expression ratios: CCQM-P103. 1
AS Devonshire, R Sanders, AS Whale, GJ Nixon, S Cowen, SLR Ellison, ...
Biomolecular detection and quantification 8, 15-28, 2016
162016
Laboratory diagnosis of bacterial spot on tomato and pepper.
M Ravnikar, T Demšar, T Dreo
Zbornik predavanj in referatov 5. Slovensko Posvetovanje o Varstvu Rastlin …, 2001
92001
Extraction of DNA from different sample types–a practical approach for GMO testing
J Žel, T Demšar, D Štebih, M Milavec, K Gruden
ACTA BIOLOGICA SLOVENICA LJUBLJANA 58, 2, 2015
82015
Quarantine of Xanthomonas campestris pv. phaseoli in beans.
T Dreo, T Demšar, M Ravnikar
Zbornik predavanj in referatov 6. Slovenskega Posvetovanje o Varstvu Rastlin …, 2003
42003
Bacterial spot of stone fruits in Slovenia.
T Dreo, G Seljak, T Demšar, M Ravnikar
Bacterial spot of stone fruits in Slovenia. 27 (5), 123-125, 2004
12004
Detection and identification of Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. in infected pear tree.
D Štebih, T Dreo, T Demšar, A Blatnik, N Petrovič, M Ravnikar
Zbornik predavanj in referatov 6. Slovenskega Posvetovanje o Varstvu Rastlin …, 2003
12003
VPLIV RIZOSFERNIH BAKTERIJ NA RAST SADIK PARADIŽNIKA (Solanum lycopersicum L.)
T DEMŠAR, Š KUBIK, A ROTTER, M RUPNIK, M RAVNIKAR
1*
Karantenska bakterija Xanthomonas campestris pv. phaseoli na fižolu
T Dreo, T Demšar, M Ravnikar
1*
Vpliv rizosfernih bakterij na rast sadik paradižnika (Solanum lycopersicum L.): magistrsko delo
T Demšar
T. Demšar, 2014
2014
Effect of rhizobacteria on growth of tomato plants (Solanum lycopersicum L.)[Conference poster].
T Demšar, Š Kubik, A Rotter, M Rupnik, M Ravnikar
Zbornik Predavanj in Referatov, 11. Slovenskega Posvetovanja o Varstvu …, 2013
2013
Tissue culture of pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium) and associated microbial contamination.
JA Dolinšek, M Ravnikar, J Žel, T Demšar, M Camloh, K Cankar, T Dreo
Acta Biologica Slovenica 53 (1), 63-68, 2010
2010
DOLOČANJE IN IDENTIFIKACIJA BAKTERIJE Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. V OKUŽENI HRUŠKI
D ŠTEBIH, T DREO, T DEMŠAR, A BLATNIK, N PETROVIČ, ...
Uporaba molekularnih metod za določanje bakterije povzročiteljice obročkaste gnilobe krompirja
T DEMŠAR, N TOPLAK, K GRUDEN, M RAVNIKAR
Določitev ras izolatov bakterije Ralstonia solanacearum povzročiteljice rjave gnilobe krompirja
ŠP NOVAK, T DREO, T DEMŠAR, M RAVNIKAR
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–16