Follow
Kristina Koppel
Kristina Koppel
Institute of the Estonian Language
Verified email at eki.ee - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The image of the monolingual dictionary across Europe. Results of the European survey of dictionary use and culture
I Kosem, R Lew, C Müller-Spitzer, M Ribeiro Silveira, S Wolfer, A Dorn, ...
International Journal of Lexicography 32 (1), 92-114, 2019
712019
Identification and automatic extraction of good dictionary examples: the case (s) of GDEX
I Kosem, K Koppel, T Zingano Kuhn, J Michelfeit, C Tiberius
International Journal of Lexicography 32 (2), 119-137, 2019
492019
Unified Data Modelling for Presenting Lexical Data: The Case of EKILEX
A Tavast, M Langemets, J Kallas, K Koppel
The XVIII EURALEX International Congress, 749−761, 2018
372018
Automatic generation of the Estonian Collocations Dictionary database
J Kallas, A Kilgarriff, K Koppel, E Kudritski, M Langemets, J Michelfeit, ...
Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the …, 2015
242015
Aggregating dictionaries into the language portal Sõnaveeb: Issues with and without a solution
K Koppel, A Tavast, M Langemets, J Kallas
Proceedings of the eLex 2019 conference, 1-3, 2019
202019
Eesti keele ühendkorpuste sari 2013–2021: mahukaim eestikeelsete digitekstide kogu
K Koppel, J Kallas
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 18, 207-228, 2022
142022
Heade näitelausete automaattuvastamine eesti keele õppesõnastike jaoks
K Koppel
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 13, 53-71, 2017
132017
Korpusleksikograafia uued võimalused eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel
J Kallas, K Koppel, M Tuulik
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 11, 75-94, 2015
112015
Towards the superdictionary: Layers, tools and unidirectional meaning relations
A Tavast, K Koppel, M Langemets, J Kallas
EURALEX XIX, 2021
102021
Eesti keele ühendkorpus 2017
J Kallas, K Koppel
Eesti Keeleressursside Keskus, 2018
92018
Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus eesti keele õppesõnastikele
K Koppel
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020
72020
SkELL corpora as a part of the language portal Sõnaveeb: problems and perspectives
K Koppel, J Kallas, M Khokhlova, V Suchomel, V Baisa, J Michelfeit
Statistics, 2019
72019
Korpusleksikograafia uued võimalused eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel [‘New possibilities in corpus lexicography based on the example of the Estonian Collocations …
J Kallas, K Koppel, M Tuulik
72015
Sõnastikukogust keeleportaaliks
M Langemets, K Koppel, J Kallas, A Tavast
Keel ja Kirjandus, 2021
62021
Sõnastikukogust keele portaaliks.–Keel ja Kirjandus, nr 8–9, lk 755–770
M Langemets, K Koppel, J Kallas, A Tavast
52021
Crowdsourcing pedagogical corpora for lexicographical purposes
TZ Kuhn, BŠ Todorović, ŠA Holdt, R Zviel-Girshin, K Koppel, AR Luís, ...
EURALEX XIX, 2021
42021
Estonian as a second language teacher’s tools
T Üksik, J Kallas, K Koppel, K Tsepelina, R Pool
Proceedings of the 16th Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2021
42021
Estonian National Corpus 2017
J Kallas, K Koppel
Center of Estonian Language Resources, 2018
42018
A comparison of collocations and word associations in Estonian from the perspective of parts of speech
E Vainik, M Tuulik, K Koppel
Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave 8 (2 …, 2020
32020
Leksikograafide ja keeleõppijate hinnangud automaatselt tuvastatud korpuslausete sobivusele õppesõnastiku näitelauseks
K Koppel
Lähivőrdlusi. Lähivertailuja, 84-112, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20