Renata Mihalič
Renata Mihalič
raziskovalka in svetovalka, Mihalič in Partner
Preverjeni e-poštni naslov na mihalic-partner.com - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Management človeškega kapitala: priročnik za celostno upravljanje človeškega kapitala in človeških virov v praksi sodobnih organizacij znanja
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2006
8262006
Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih: praktični nasveti, metodologija, interni akt in model usposabljanja za upravljanje in merjenje zadovoljstva in pripadnosti …
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2008
5242008
Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo: praktični nasveti, metodologija, interni akt in model usposabljanja za celostno upravljanje, učinkovito merjenje in uspešen razvoj …
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2007
3242007
Kako motiviram sodelavce: 30 minut za vodenje
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2010
1362010
Kako pravilno komuniciram: 30 minut za vodenje
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2010
512010
Kako izvedem letni razgovor: 30 minut za vodenje
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2010
442010
Marketinški genij
PR Fisk
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2009
422009
Kako upravljam znanja: 30 minut za vodenje
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2010
402010
Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije: praktični nasveti, metodologija, interni akt in model usposabljanja za upravljanje in merjenje korporativnega …
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2009
34*2009
Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih: praktični nasveti, metodologija, interni akt in model usposabljanja za učinkovito upravljanje glede na obliko in vrsto posamezne …
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2007
312007
Kako vodim skupino in tim: 30 minut za vodenje
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2014
202014
Kako razvijam kariero: 30 minut za vodenje
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2011
182011
Dimenzije upravljanja organizacijske kulture in klime
R Mihalič
Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji, 381-389, 2004
142004
Kako uspešno delegiram: 30 minut za vodenje
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2010
132010
Poskrbite za zadovoljstvo zaposlenih
R Mihalič
Podjetnik, 47-49, 2006
122006
Menedžment kompetenc v slovenskih podjetjih
R Mihalič
Andragoška spoznanja 13 (3), 10-18, 2007
112007
Razvijte spodbudno podjetniško kulturo in klimo
R Mihalič
Podjetnik, 46-49, 2007
102007
Kako vodim sestanek: 30 minut za vodenje
R Mihalič
Založba Mihalič in Partner, Škofja Loka, 2011
52011
Ocenjevanje zaposlenih
R Mihalič
Podjetnik, 42-44, 2006
52006
Menedžment intelektualnega kapitala: prvi poskusi upravljanja in merjenja znanja podjetij
R Mihalič
Andragoška spoznanja 8 (3/4), 80-87, 2002
52002
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20