Follow
Tadeja Rozman
Tadeja Rozman
Unknown affiliation
Verified email at fu.uni-lj.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Vloga enojezičnega razlagalnega slovarja slovenščine pri razvoju jezikovne zmožnosti
T Rozman
Unpublished PhD thesis]. University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2010
152010
Upoštevanje ciljnih uporabnikov pri izdelavi enojezičnega slovarja za tujce
T Rozman
Slavistično društvo Slovenije, 2004
112004
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
I Kosem, M Stritar, S Može, AZ Vitez, ŠA Holdt, T Rozman, H Dobrovoljc, ...
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
102012
How do Slovenian primary and secondary school students write and what their teachers correct: A corpus of student writing
I Kosem, T Rozman, M Stritar
Proceedings of Corpus Linguistics Conference, 20-22, 2011
92011
Empirični pogled na pouk slovenskega jezika
T Rozman, IK Vodopivec, M Stritar, I Kosem, K Ahačič, NP Svetina
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
62012
Jezikovni viri pri jezikovnem pouku v osnovni in srednji šoli: končno poročilo z rezultati dela
M Stabej, T Rozman, NP Svetina, N Modrijan, B Bajec, S Kastelic, ...
Pedagoški inštitut, 2008
52008
Mother-tongue‘s Little Helper (The Use of the Monolingual Dictionary of Slovenian in School)
T Rozman
Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15–19 …, 2008
42008
Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika: sporazumevanje v slovenskem jeziku
T Rozman, M Stritar, IK Vodopivec, I Kosem, S Krek
Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010
32010
The Dictionary of Standard Slovenian-A (n)(un) faithful Companion?
T Rozman
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009
32009
Šolar 2.0: nadgradnja korpusa šolskih pisnih izdelkov
I Kosem, T Rozman, Š Arhar Holdt, P Kocjančič, C Laskowski
Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 95-100, 2016
22016
Learners' corpus Šolar 1.0
T Rozman, M Stritar Kučuk, I Kosem, S Krek, I Krapš Vodopivec, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2013
22013
Slovar–jezika vladar?
T Rozman, N Holz
43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 25, 2007
22007
Developmental corpus Šolar 2.0
I Kosem, Š Arhar Holdt, M Stritar Kučuk, S Krek, I Krapš Vodopivec, ...
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, 2019
12019
Developmental corpus of Slovene (without language corrections) Šolar-Clear
T Rozman, M Stritar Kučuk, I Kosem, S Krek, I Krapš Vodopivec, ...
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, 2018
12018
Reševanje konfliktnih odnosov na prehodu urbanega tkiva v krajino na primeru SZ zelenega klina Ljubljane
T Rozman
[T. Rozman], 2012
12012
Vloga enojezičnega razlagalnega slovarja slovenščine pri razvoju jezikovne zmožnosti: doktorska disertacija
T Rozman
T. Rozman, 2010
12010
Frequency list of language problems from Šolar 3.0
Š Arhar Holdt, T Rozman, M Stritar Kučuk, S Krek, I Krapš Vodopivec, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2022
2022
Developmental corpus Šolar 3.0
Š Arhar Holdt, T Rozman, M Stritar Kučuk, S Krek, I Krapš Vodopivec, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2022
2022
Developmental Corpus Šolar 3.0
ŠA Holdt, T Rozman, MS Kučuk, S Krek, IK Vodopivec, M Stabej, E Pori, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University., 2022
2022
Frequency List of Language Problems from Šolar 3.0
ŠA Holdt, T Rozman, MS Kučuk, S Krek, IK Vodopivec, M Stabej, E Pori, ...
University of Ljubljana, Centre for Language Resources and Technologies, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20