Polona Gantar
Polona Gantar
Researcher, Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia
Preverjeni e-poštni naslov na guest.arnes.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Edition 1.1 of the parseme shared task on automatic identification of verbal multiword expressions
C Ramisch, S Cordeiro, A Savary, V Vincze, V Mititelu, A Bhatia, M Buljan, ...
Proceedings of the Joint Workshop on Linguistic Annotation, Multiword …, 2018
632018
Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop
P Gantar
Založba ZRC, 2007
502007
Automation of lexicographic work: an opportunity for both lexicographers and crowd-sourcing
I Kosem, P Gantar, S Krek
Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper …, 2013
302013
Discovering automated lexicography: The case of the Slovene lexical database
P Gantar, I Kosem, S Krek
International journal of lexicography 29 (2), 200-225, 2016
242016
Slovene lexical database
P Gantar, S Krek
Natural language processing, multilinguality: sixth international conference …, 2011
232011
Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku
P Gantar
Slavistično društvo Slovenije, 2009
162009
Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju
P Gantar, V Gorjanc, N Logar
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
152015
Dictionary of modern Slovene: problems and solutions
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017
142017
Multiword expressions: between lexicography and NLP
P Gantar, L Colman, C Parra Escartín, H Martínez Alonso
International Journal of Lexicography 32 (2), 138-162, 2019
122019
Collocations dictionary of modern Slovene
I Kosem, S Krek, P Gantar, Š Arhar Holdt, J Čibej, C Laskowski
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
122018
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
112017
Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika
S Krek, I Kosem, P Gantar
Izd, 2013
102013
Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community
Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, P Gantar, V Gorjanc, B Klemenc, ...
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
92018
Dictionary user typology: the Slovenian case
Š Arhar Holdt, I Kosem, P Gantar
Lexicography and linguistic diversity: proceedings of the XVII EURALEX …, 2016
92016
Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev
ŠA Holdt, P Gantar
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011
92011
Slovenska leksikalna podatkovna zbirka
V Gorjanc, S Krek, P Gantar
Jezik in slovstvo 2 (50), 3-19, 2005
92005
Collocations and examples of use: a lexical-semantic approach to terminology
N Logar, P Gantar, I Kosem
Slovenščina 2 (2), 1, 2014
82014
Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper
I Kosem, J Kallas, P Gantar, S Krek, M Langemets, M Tuulik
Proceedings of the eLex 2013 conference 17, 19, 2013
72013
Korpusni pristop v frazeologiji in slovarske aplikacije
P Gantar, AP Peterlin
72006
Stalnost in spremenljivost frazema v slovarju
P Gantar
72003
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20