Spremljaj
Polona Gantar
Polona Gantar
Researcher, Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia
Preverjeni e-poštni naslov na guest.arnes.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Edition 1.1 of the PARSEME shared task on automatic identification of verbal multiword expressions
C Ramisch, S Cordeiro, A Savary, V Vincze, VB Mititelu, A Bhatia, ...
Proceedings of the Joint Workshop on Linguistic Annotation, Multiword …, 2018
922018
Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop
P Gantar
Založba ZRC, 2007
592007
Automation of lexicographic work: an opportunity for both lexicographers and crowd-sourcing
I Kosem, P Gantar, S Krek
Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper …, 2013
362013
Discovering automated lexicography: The case of the Slovene lexical database
P Gantar, I Kosem, S Krek
International journal of lexicography 29 (2), 200-225, 2016
312016
Slovene lexical database
P Gantar, S Krek
Natural language processing, multilinguality, 72-80, 2011
262011
Multiword expressions: between lexicography and NLP
P Gantar, L Colman, C Parra Escartín, H Martínez Alonso
International Journal of Lexicography 32 (2), 138-162, 2019
252019
Collocations dictionary of modern Slovene
I Kosem, S Krek, P Gantar, Š Arhar Holdt, J Čibej, C Laskowski
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
202018
Training corpus ssj500k 1.3. Slovenian language resource repository CLARIN. SI
S Krek, T Erjavec, K Dobrovoljc, S Može, N Ledinek, N Holz
182013
Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju
P Gantar, V Gorjanc, N Logar
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
172015
Gigafida 2.0: the reference corpus of written standard Slovene
S Krek, ŠA Holdt, T Erjavec, J Čibej, A Repar, P Gantar, N Ljubešić, ...
Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference …, 2020
162020
Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku
P Gantar
Slavistično društvo Slovenije, 2009
162009
Dictionary of Modern Slovene: problems and solutions
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017
142017
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
142017
Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika
S Krek, I Kosem, P Gantar
Avaliable at: http://www. sssj. si, 2013
132013
Towards semantic role labeling in Slovene and Croatian
P Gantar, KŠ Despot, S Krek, N Ljubešic
Proceedings Conference on Language Technologies and Digital Humanities in …, 2018
122018
Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community
Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, P Gantar, V Gorjanc, B Klemenc, ...
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
122018
Dictionary user typology: the Slovenian case
Š Arhar Holdt, I Kosem, P Gantar
Lexicography and linguistic diversity. Proceedings of the XVII EURALEX …, 2016
112016
Slovenska leksikalna podatkovna zbirka
V Gorjanc, S Krek, P Gantar
Slavistično društvo Slovenije, 2005
112005
Collocations and examples of use: a lexical-semantic approach to terminology
N Logar, P Gantar, I Kosem
Slovenščina 2 (2), 1, 2014
102014
Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev
ŠA Holdt, P Gantar
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011
102011
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20