Polona Gantar
Polona Gantar
Researcher, Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia
Preverjeni e-poštni naslov na guest.arnes.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Edition 1.1 of the parseme shared task on automatic identification of verbal multiword expressions
C Ramisch, S Cordeiro, A Savary, V Vincze, V Mititelu, A Bhatia, M Buljan, ...
Proceedings of the Joint Workshop on Linguistic Annotation, Multiword …, 2018
652018
Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop
P Gantar
Založba ZRC, 2007
512007
Automation of lexicographic work: an opportunity for both lexicographers and crowd-sourcing
I Kosem, P Gantar, S Krek
Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper …, 2013
312013
Discovering automated lexicography: The case of the Slovene lexical database
P Gantar, I Kosem, S Krek
International journal of lexicography 29 (2), 200-225, 2016
252016
Slovene lexical database
P Gantar, S Krek
Natural language processing, multilinguality, 72-80, 2011
242011
Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku
P Gantar
Slavistično društvo Slovenije, 2009
172009
Multiword expressions: between lexicography and NLP
P Gantar, L Colman, C Parra Escartín, H Martínez Alonso
International Journal of Lexicography 32 (2), 138-162, 2019
152019
Training corpus ssj500k 1.4, Slovenian language resource repository CLARIN. SI
S Krek, K Dobrovoljc, T Erjavec, S Može, N Ledinek, N Holz, K Zupan, ...
152013
Collocations dictionary of modern Slovene
I Kosem, S Krek, P Gantar, Š Arhar Holdt, J Čibej, C Laskowski
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
142018
Dictionary of Modern Slovene: problems and solutions
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017
142017
Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju
P Gantar, V Gorjanc, N Logar
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
142015
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
112017
Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community
Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, P Gantar, V Gorjanc, B Klemenc, ...
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
102018
Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika
S Krek, I Kosem, P Gantar
Izd, 2013
102013
Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev
ŠA Holdt, P Gantar
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011
102011
Dictionary user typology: the Slovenian case
Š Arhar Holdt, I Kosem, P Gantar
Lexicography and linguistic diversity. Proceedings of the XVII EURALEX …, 2016
92016
Towards semantic role labeling in slovene and croatian
P Gantar, KŠ Despot, S Krek, N Ljubešic
Proceedings Conference on Language Technologies and Digital Humanities in …, 2018
82018
Slovenska leksikalna podatkovna zbirka
V Gorjanc, S Krek, P Gantar
Jezik in slovstvo 2 (50), 3-19, 2005
82005
Stalnost in spremenljivost frazema v slovarju
P Gantar
Stanisław Gajda in Ada Vidovič Muha (eds.) Współczesna polska i słoweńska …, 2003
82003
Collocations and examples of use: a lexical-semantic approach to terminology
N Logar, P Gantar, I Kosem
Slovenščina 2 (2), 1, 2014
72014
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20