Polona Gantar
Polona Gantar
Researcher, Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia
Verified email at guest.arnes.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop
P Gantar
Založba ZRC, 2007
462007
Edition 1.1 of the PARSEME Shared Task on Automatic Identification of Verbal Multiword Expressions
C Ramisch, S Cordeiro, A Savary, V Vincze, V Mititelu, A Bhatia, M Buljan, ...
302018
Automation of lexicographic work: an opportunity for both lexicographers and crowd-sourcing
I Kosem, P Gantar, S Krek
Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper …, 2013
272013
Slovene lexical database
P Gantar, S Krek
Natural language processing, multilinguality: sixth international conference …, 2011
202011
Discovering automated lexicography: The case of the Slovene lexical database
P Gantar, I Kosem, S Krek
International journal of lexicography 29 (2), 200-225, 2016
182016
Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku
P Gantar
Slavistično društvo Slovenije, 2009
172009
Training corpus ssj500k 1.4, Slovenian language resource repository CLARIN. SI
S Krek, K Dobrovoljc, T Erjavec, S Može, N Ledinek, N Holz, K Zupan, ...
122015
Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju
P Gantar, V Gorjanc, N Logar
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
122015
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
112017
Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika
S Krek, I Kosem, P Gantar
Izd, 2013
102013
Dictionary of modern Slovene: problems and solutions
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017
92017
Collocations and examples of use: a lexical-semantic approach to terminology
N Logar, P Gantar, I Kosem
Slovenščina 2 (2), 1, 2014
82014
Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev
ŠA Holdt, P Gantar
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011
82011
Slovenska leksikalna podatkovna zbirka
V Gorjanc, S Krek, P Gantar
Jezik in slovstvo 2 (50), 3-19, 2005
82005
Multiword expressions: between lexicography and NLP
P Gantar, L Colman, C Parra Escartín, H Martínez Alonso
International Journal of Lexicography 32 (2), 138-162, 2019
72019
Stalnost in spremenljivost frazema v slovarju
P Gantar
Stanisław Gajda in Ada Vidovič Muha (eds.) Współczesna polska i słoweńska …, 2003
72003
Dictionary user typology: the Slovenian case
Š Arhar Holdt, I Kosem, P Gantar
Lexicography and linguistic diversity: proceedings of the XVII EURALEX …, 2016
62016
Avtomatizacija leksikografskih postopkov
I Kosem, P Gantar, S Krek
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 1 (2 …, 2013
62013
Avtomatsko luščenje leksikalnih podatkov iz korpusa
I Kosem, P Gantar, S Krek
Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 117-122, 2012
62012
Specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino: standard za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni bazi. Projekt» Sporazumevanje v slovenskem jeziku «ESS in MŠŠ
P Gantar, K Grabnar, P Kocjančič, S Krek, O Pobirk, R Rejc, M Šorli, ...
Projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku ESS in MŠŠ (2008–2013), 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20