Spremljaj
Ana Zwitter Vitez
Ana Zwitter Vitez
Professor, Linguistics, University of Ljubljana
Preverjeni e-poštni naslov na guest.arnes.si - Domača stran
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Compilation, transcription and usage of a reference speech corpus: The case of the Slovene corpus GOS
D Verdonik, I Kosem, AZ Vitez, S Krek, M Stabej
Language resources and evaluation 47, 1031-1048, 2013
382013
Slovenski govorni korpus Gos
D Verdonik, AZ Vitez, H Tivadar
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011
262011
Problem prozodične analize spontanega govora
P Vitez, AZ Vitez
Slavistično društvo Slovenije, 2004
132004
Value of language-related questions and comments in digital media for lexicographical user research
Š Arhar Holdt, J Čibej, A Zwitter Vitez
International journal of lexicography 30 (3), 285-308, 2017
112017
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
I Kosem, M Stritar, S Može, AZ Vitez, ŠA Holdt, T Rozman, H Dobrovoljc, ...
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
112012
The Slovene BNSI Broadcast News database and reference speech corpus GOS: Towards the uniform guidelines for future work.
A Zgank, AZ Vitez, D Verdonik
LREC, 2644-2647, 2014
92014
Načela transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem govornem korpusu slovenščine
A Zwitter Vitez, J Zemljarič Miklavčič, M Stabej, S Krek
Stabej, M.(ur.), Obdobja 28, 437-442, 2009
92009
JANES se predstavi: metode, orodja in viri za nestandardno pisno spletno slovenščino
D Fišer, T Erjavec, AZ Vitez, N Ljubešić
Language technologies: proceedings of the 17th International Multiconference …, 2014
72014
Ugotavljanje avtorstva besedil: primer» Trenirkarjev «
AZ Vitez
Language technologies: Proceedings of the 17th International Multiconference …, 2014
72014
Spoken corpus Gos 1.0
A Zwitter Vitez, J Zemljarič Miklavčič, S Krek, M Stabej, T Erjavec
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2013
72013
From mouth to keyboard: the place of non-canonical written and spoken structures in lexicography
AZ Vitez, D Fišer
Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the …, 2015
62015
Authorship attribution: specifics for Slovene
A Zwitter Vitez
62012
Špela Arhar Holdt in Tadeja Rozman. 2012
I Kosem, MS Kučuk, S Može, AZ Vitez
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop, 0
6
Extracting and analysing metaphors in migration media discourse: towards a metaphor annotation scheme
AZ Vitez, M Brglez, M Robnik-Šikonja, T Škvorc, A Vezovnik, S Pollak
Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference …, 2022
32022
Linguistic Analysis of Emotions in Online News Comments-an Example of the Eurovision Song Contest
AZ Vitez, D Fišer
32016
Kaj in zakaj v referenčni govorni korpus slovenščine
J Zemljarič Miklavčič, M Stabej, S Krek, AZ VITEZ
Obdobja 28, 437-442, 2009
32009
Le discours politique et l’expression de l’opinion sur Twitter: analyse syntaxique, lexicale et orthographique
AZ Vitez
Ars & Humanitas 14 (1), 157-170, 2020
22020
Le décryptage de l'auteur anonyme: l'affaire des électeurs en survêtements
AZ Vitez
Linguistica 53 (1), 91, 2013
22013
Spoken corpus Gos 1.1
A Zwitter Vitez, J Zemljarič Miklavčič, S Krek, M Stabej, T Erjavec
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2021
12021
Spoken Corpus Gos 1.1
AZ Vitez, JZ Miklavčič, S Krek, M Stabej, T Erjavec
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2021
12021
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20