Follow
Matija Ogrin
Matija Ogrin
ZRC SAZU
Verified email at zrc-sazu.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Štiri naravne kreposti: Razumnost in pravičnost
J Pieper, J Zupet, M Ogrin
Družina, 2000
172000
Štiri naravne kreposti: Srčnost in zmernost
J Pieper, J Zupet, M Ogrin
Družina, 2000
102000
Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja
M Ogrin
Slavistična revija 59 (4), 385-399, 2011
92011
E-Slomšek: a TEI encoding of a critical edition of 19th century Slovenian rhetoric prose
T Erjavec, M Ogrin, J Faganel
Review of the National Center for Digitization 6 (4), 31-41, 2005
72005
Znanstvene izdaje in elektronski medij
M Ogrin
Studia Litteraria, ZRC SAZU, 2005
72005
Literarno vrednotenje na Slovenskem: od 1918 do 1945
M Ogrin
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2003
72003
O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti
M Ogrin
Primerjalna književnost 40 (1), 2017
62017
Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora
M Ogrin
Slavistična revija 60 (3), 457-468, 2012
62012
Duh srednjeveške filozofije
… Gilson, J Zupet, LK Krk, M Ogrin
Družina, 2002
62002
Odprava človeka ali Razmišljanje o izobraževanju s posebnim poudarkom na poučevanju angleščine na višjih stopnjah šolanja
CS Lewis, PV Ogrin, M Ogrin
Študentska organizacija Univerze, Študentska založba, 1998
61998
Slovenska pridiga baročne dobe in redovne province: med retoričnim izročilom in redovniško karizmo
M Ogrin
Arhivi 40 (2), 217-232, 2017
52017
Baročni frančiškanski pisatelj Anton Brešan (1638–1708) in njegov slovstveni opus
M Ogrin
Slavistična revija 57 (4), 555-562, 2009
52009
Uvod. O znanstvenih izdajah in digitalni humanistiki
M Ogrin
Znanstvene izdaje in elektronski medij (ur. Matija Ogrin). Ljubljana†…, 2005
52005
Digitisation of Literary Heritage Using Open Standards
T Erjavec, M Ogrin
Proceedings of eChallenges e-2005, 2005
52005
Literarno vrednotenje na Slovenskem: od Frana Levstika do Izidorja Cankarja
M Ogrin
Študentska založba, 2002
52002
Slovensko slovstveno izročilo: drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih
M Ogrin
Celjska Mohorjeva družba, 2019
42019
Dober Legent teh Suetnikov. Koroški rokopis iz 18. stoletja
M Ogrin
Primerjalna književnost 34 (3), 2011
42011
Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje: vprašanje trajnosti elektronskih besedil
T Erjavec, JJ Javoršek, M Ogrin, PV Ogrin
Revija Knjižnica 55 (1), 2011
42011
Vprašanja tradicije Škofjeloškega pasijona. Ekdotična perspektiva
M Ogrin
Slavistična revija 56 (3), 289-304, 2008
42008
Brižinski spomeniki: Monumenta Frisingensia: elektronska znanstvenokritična izdaja
M Ogrin, I Grdina, T Erjavec, D Bojadžiev
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20