Barbara Neža Brečko; Barbara Brečko
Barbara Neža Brečko; Barbara Brečko
Preverjeni e-poštni naslov na fdv.uni-lj.si
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
ICT-enabled innovation for learning in Europe and Asia. Exploring conditions for sustainability, scalability and impact at system level
P Kampylis, N Law, Y Punie, S Bocconi, B Brecko, S Han, CK Looi, ...
JRC Working Papers, 2013
592013
Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah
BN Brečko, V Vehovar, V Dolničar
Pedagoški inštitut, 2008
482008
Mainstreaming ICT enabled Innovation in Education and Training in Europe-Policy actions for sustainability, scalability and impact at system level'
B Brecko, P Kampylis, Y Punie
JRC Working Papers, 2014
292014
ICT-enabled innovation for learning in Europe and Asia
P Kampylis, N Law, Y Punie, S Bocconi, B Brečko, S Han, CK Looi, ...
Exploring conditions for sustainability, scalability and impact at system …, 2013
272013
The digital competence framework for consumers
B Brečko, A Ferrari, R Vuorikari, Y Punie
Joint Research Centre Science for Policy Report, 2016
262016
How family background influences student achievement
BN Brecko
Proceedings of the IRC-2004 TIMSS 1 (1), 191-205, 2004
262004
How family background influences student achievement
BN Brecko
Proceedings of the IRC-2004 TIMSS 1 (1), 191-205, 2004
262004
Prostovoljno delo mladih v Ljubljani: zaključno poročilo: raziskovalni projekt za potrebe MOL za leto 2005
A Gril, A Tančič, M Vidmar, BN Brečko
Pedagoški inštitut, 2006
232006
DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe
A Ferrari, BN Brečko, Y Punie
Special edition, 7, 2014
182014
Online data collection in SITES 2006: paper survey versus web survey-do they provide comparable results?
BN Brečko, R Carstens
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2007
182007
Online data collection in SITES 2006: paper survey versus web survey-do they provide comparable results?
BN Brečko, R Carstens
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2007
182007
Mainstreaming ICT-enabled innovation in education and training in Europe: Policy actions for sustainability, scalability and impact at system level
BN Brečko, Y Punie
EUR-OP, 2014
162014
Digcomp: Marco europeo de competencias digitales
Y Punie, B Brecko
Bruselas: Comisión Europea. http://jakintza. eus/wp-content/uploads/DIGCOMP …, 2014
142014
Istospolno usmerjeni: metodologija raziskovanja skritih populacij
BN Brečko
Družboslovne razprave 21 (49-50), 107-118, 2005
142005
Mainstreaming ICT-enabled innovation in education and training in Europe
BN Brečko, P Kampylis, Y Punie
Dostupné na: ftp://sjrcsvqpx102p. jrc. es/pub/EURdoc/EURdoc/JRC83502. pdf (3 …, 2014
132014
Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS: nacionalno poročilo
M Sardoč, L Klepac, M Rožman, TV Perše, BN Brečko
Pedagoški inštitut, 2009
132009
Prosti čas mladih v Ljubljani: Psihosocialna analiza potreb in možnosti za njihovo uresničevanje
A Gril, MP Levpušček, B Brečko, M Štraus
Raziskovalno poročilo. Ljubljana: MOL, 2004
122004
Spremenjene pedagoške prakse z uporabo IKT
BN Brečko
Andragoška spoznanja 22 (4), 43-56, 2016
112016
Slovenija v raziskavi TIMSS 2003
B Japelj Pavešić, B Brečko, H Bezgovšek, M Čuček, A Kozina, A Lipovec, ...
Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2005
92005
How could teachers' professional collaboration in teacher networks be better studied as part of digital competence?
R Vuorikari, B Brecko
EdMedia+ Innovate Learning, 1821-1826, 2014
72014
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20