Follow
Kristiina Ross
Kristiina Ross
Institute of the Estonian Language
Verified email at eki.ee
Title
Cited by
Cited by
Year
Eesti keele grammatika II
M Erelt, R Kasik, H Metslang, H Rajandi, K Ross, H Saari, K Tael, S Vare
Süntaks. Lisa: kiri, Tallinn, 1993
234*1993
Eesti keele käsiraamat
M Erelt, T Erelt, K Ross
(No Title), 2000
2192000
Eesti keele grammatika II
II EKG, M Erelt, R Kasik, H Metslang, H Rajandi, K Ross, H Saari, K Tael, ...
Süntaks. Lisa: Kiri. Peatoim. Mati Erelt, toim. Tiiu Erelt, Henn Saari, Ülle …, 1993
1171993
Eesti keele grammatika
M Erelt, R Kasik, H Metslang, H Rajandi, K Ross, H Saari, K Tael, S Vare
Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut, 1995
1091995
Eesti keele grammatika I
I EKG, M Erelt, R Kasik, H Metslang, H Rajandi, K Ross, H Saari, K Tael, ...
Morfoloogia. Sõnamoodustus. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele …, 1995
1091995
Eesti keele grammatika: Morfoloogia sonamoodustus
M Erelt, R Kasik
Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut, 1995
391995
Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: kiri
II EKG, M Erelt, R Kasik, H Metslang, H Rajandi, K Ross, H Saari, K Tael, ...
Peatoim. Mati Erelt. Toim. Tiiu Erelt, Henn Saari, Ülle Viks. Tallinn: Eesti …, 1993
311993
Kallid kaasteelised
J Kross, J Klõšeiko, K Ross
Eesti keele sihtasutus, 2003
232003
Baltisaksa pastorid ja eesti keel
K Ross
Keel ja Kirjandus 4, 225-230, 2002
192002
Omaeluloolisus ja alltekst: 1998. a. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vabade kunstide professorina peetud: loengud
J Kross
Eesti Keele Sihtasutus, 2003
182003
Kas eesti kirjakeel võinuks kujuneda teistsuguseks
K Ross
Mis on see ise: tekst, tagapõhi, isikupära. Tallinn: Underi ja Tuglase …, 1999
181999
Eesti keel henrikust Anton thor helleni
K Ross
Keel ja Kirjandus 52 (08-09), 553-558, 2009
162009
Eesti keele käsiraamat [Estonian language handbook]
M Erelt, T Erelt, K Ross
Tallinn: Eesti keele sihtasutus, 2000
142000
Meie ja teie eesti kirjakeel
K Ross
Keel ja Kirjandus 62 (1-2), 57-68, 2019
122019
Vanad uuendused lõuna-ja põhjaeesti keeles
K Ross
Emakeele Seltsi aastaraamat, 210-224, 2012
122012
Lühike sissejuhatus eesti keelde, 1732: saksa keelest tõlkinud ja järelsõnad kirjutanud Annika Kilgi ja Kristiina Ross
AT Helle, K Ross, A Kilgi
EKS, 2006
122006
Instruktiiv läänemeresoome keeltes
K Ross
Valgus, 1988
121988
Keskaegse eesti libakirjakeele põhjendusi ja piirjooni
K Ross
Emakeele Seltsi aastaraamat, 107-129, 2005
102005
Esialgseid täiendusi Vana Testamendi tõlkeloole
K Ross
Keel ja Kirjandus 2, 73-87, 2002
102002
Kohakäänded Georg Mülleri ja Heinrich Stahli eesti keeles
K Ross
Pühendusteos Huno Rätsepale 28 (1997), 184-201, 1997
101997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20