Follow
Sandi Berk
Sandi Berk
Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
Verified email at gov.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Local to ETRS89 Datum Transformation for Slovenia: Triangle-Based Transformation Using Virtual Tie Points
S Berk, Ž Komadina
Survey Review 45 (328), 25–34, 2013
202013
Transformacija podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije v novi državni koordinatni sistem | Transformation of Data of the Surveying and Mapping Authority of the Republic …
S Berk, M Duhovnik
Geodetski vestnik 51 (4), 803–826, 2007
20*2007
Accurate Area Determination in the Cadaster: Case Study of Slovenia
S Berk, M Ferlan
Cartography and Geographic Information Science 45 (1), 1–17, 2018
182018
Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva | The Quality Role of Height System and Geoid Model in the Realization of GNSS Heighting
M Kuhar, S Berk, B Koler, K Medved, O Omang, D Solheim
Geodetski vestnik 55 (2), 226–234, 2011
17*2011
Izzivi in dejavnosti v zvezi z državnim horizontalnim koordinatnim sistemom Slovenije | Challenges and Activities on the National Horizontal Coordinate System of Slovenia
K Medved, S Berk, O Sterle, B Stopar
Geodetski vestnik 62 (4), 567–586, 2018
142018
Towards a Monitoring Information System for Territorial Attractiveness and Policy Management in South East Europe | Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje …
L Živković, S Marani, S Berk, VD Kete, F Trapani, G Esposito, N Špeh, ...
Geodetski vestnik 59 (4), 752–766, 2015
142015
Trikotniško zasnovana transformacija med starim in novim državnim koordinatnim sistemom Slovenije | Triangle-Based Transformation between the Old and New National Coordinate …
S Berk, Ž Komadina
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010, Ljubljana, 2010 (GIS …, 2010
13*2010
The Recomputation of the EUREF GPS Campaigns in Slovenia
S Berk, Ž Komadina, M Marjanović, D Radovan, B Stopar
Symposium of the IAG Reference Frame Subcommission for Europe – EUREF …, 2004
132004
Stari in novi državni koordinatni sistem v Republiki Sloveniji ter koordinatni sistem zveze Nato | The Old and New Coordinate Systems in the Republic of Slovenia and the NATO …
P Kete, S Berk
Geoprostorska podpora obrambnemu sistemu Republike Slovenije, 259–279, 2012
122012
The Central European GNSS Research Network (CEGRN) Dataset
J Zurutuza, A Caporali, M Bertocco, M Ishchenko, O Khoda, H Steffen, ...
Data in Brief 27, 104762, 2019
112019
Aktivnosti pri vzpostavitvi sodobnega geodetskega referenčnega sistema v Sloveniji | Recent Activities towards a Modern Geodetic Reference System in Slovenia
B Stopar, J Režek, Ž Komadina, K Medved, S Berk, K Bajec, K Oven, ...
Geodetska (r)evolucija, 43. geodetski dan, Sežana, 2015, 37–56, 2015
11*2015
Analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM-koordinat zemljiškokatastrskih točk v Pomurju | Consistency Analysis of D48/GK and D96/TM Coordinates of Cadastral Boundary Points in the …
S Berk, Ž Komadina, J Triglav
Geodetski vestnik 55 (2), 269–283, 2011
11*2011
National Report of Slovenia
B Stopar, B Koler, M Kuhar, B Mozetič, K Medved, S Berk, D Radovan
Symposium of the IAG Reference Frame Subcommission for Europe – EUREF …, 2009
11*2009
Kombinirani izračun EUREF GPS-kampanj na območju Slovenije
S Berk, Ž Komadina, M Marjanović, D Radovan, B Stopar
Geodetski vestnik 47 (4), 414–422, 2003
11*2003
Slovenski referenčni koordinatni sistemi v okolju GIS | Slovenian Coordinate Reference Systems in GIS Environment
S Berk, D Boldin
Geodetski vestnik 61 (1), 91–101, 2017
102017
Implementacija kombinirane geodetske mreže in višinske komponente ESRS v državni geodetski referenčni sistem. Končno poročilo
B Stopar, B Koler, D Kogoj, T Ambrožič, P Pavlovčič Prešeren, M Kuhar, ...
Geodetski inštitut Slovenije 1, 216, 2016
102016
Aerofotografiranje in aerolasersko skeniranje Slovenije | Aerial Photography and Aerial Laser Scanning of Slovenia
V Bric, S Berk, K Oven, M Triglav Čekada
Raziskave s področja geodezije in geofizike 2014, Ljubljana, 2015 20, 57–71, 2015
10*2015
Planning and Realization of the Slovenian Permanent GPS Network
S Berk, K Kozmus, D Radovan, B Stopar
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten – AVN 113 (11–12), 383–387, 2006
102006
ETRS89/D96-17 – rezultat GNSS-izmere EUREF Slovenija 2016 | ETRS89/D96-17 – a Result of the EUREF Slovenia 2016 GNSS Campaign
S Berk, O Sterle, K Medved, B Stopar
Geodetski vestnik 64 (1), 43–67, 2020
92020
Zagotavljanje kakovosti georeferenciranja podatkov aerolaserskega skeniranja za upravljanje voda | Quality Assurance of Georeferencing Airborne Laser Scanning Data for Water …
V Bric, S Berk, M Triglav Čekada
Geodetski vestnik 57 (2), 271–285, 2013
9*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20