Spremljaj
anton kramberger
anton kramberger
Profesor of Sociology, Ljubljana University
Preverjeni e-poštni naslov na fdv.uni-lj.si
Naslov
Navedeno
Navedeno
Leto
Poklici, trg dela in politika: poklicni problem socialne države, empirični primeri iz Slovenije
A Kramberger
Fakulteta za družbene vede, 1999
901999
An analysis of the slovene parliamentary parties network
A Ferligoj, A Kramberger
Developments in statistics and methodology 12, 209-216, 1996
891996
Zasebnost na internetu
M Kovačič, O Vuković, A Kramberger, F Trček
Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2003
692003
Recall versus recognition: comparison of the two alternative procedures for collecting social network data
A Ferligoj, A Kramberger
Develop. in Stat. and Methodology: Proc. of the Intl. Conf. on Methodology …, 1992
391992
Strukturni razlogi težje zaposljivosti mladih v Sloveniji
A Kramberger
342007
Problem zaposljivosti v informacijski dobi
A Kramberger
302007
internet v Sloveniji
V Vehovar, Z Batagelj, M Jarkovič, T Kalin, D Kozmus, A Kramberger, ...
Desk, 1998
301998
Zaposljivost v Sloveniji: analiza prehoda iz šol v zaposlitve: stanje, napovedi, primerjave
A Kramberger, S Pavlin
Fakulteta za družbene vede, 2007
262007
Regime change and elite dynamics in Slovenia during the 1990s: what can the elite reproduction rates tell us
A Kramberger, V Vehovar
Družboslovne razprave 16 (32-33), 143-180, 2000
252000
The parental effect on educational and occupational attainment in Slovenia during the 20th century.
HBG Ganzeboom, A Kramberger, P Nieuwbeerta
Družboslovne razprave 16, 46, 2000
182000
Zaposljivost v Sloveniji
M Ignjatović, A Kramberger, S Pavlin, M Svetličič, D Štarkl, M Trbanc
Analiza prehoda iz šol v zaposlitve: stanje, napovedi, primerjave. Fakulteta …, 2007
172007
Positional Elites in Politics, Economy and Culture in Slovenia During 1988-95: Summary Statistics on Elite Segments
A Kramberger
Ljubljana: CESTRA, 1998
151998
S strateško naravnanim menedžmentom do rasti in uspešnosti organizacije
A Kramberger, B Ilič, A Kohont
V Svetlik, Ivan (ur), Razpoke v zgodbi o uspehu: primerjalna analiza …, 2004
132004
Fleksibilizacija slovenskega trga dela
M Ignjatović, A Kramberger
Statistična omrežna sodelovanja za boljšo evropsko usklajenost in kakovostno …, 2000
132000
Trendi zaposljivosti in brezposelnosti pri diplomantih FDV po letu 1990
A Kramberger
Študije FDV 1 (1), 2-54, 2004
112004
Objektivnost v družboslovnem proučevanju (slovenskih) elit
A Kramberger
Družboslovne razprave 18 (40), 41-59, 2002
102002
Mechanisms of Social Differentiation in Slovenia
A Kramberger
Journal of Social Sciences 26, 2000
82000
An evaluation system of the science and international orientation of social scientists: The case of Slovenia
A Kramberger, F Mali
Internationalisation of Social Sciences in Central and Eastern Europe, 192-214, 2012
7*2012
Primerjava standardne in nestandardnih oblik dela in zaposlitev v Sloveniji
T Slapar, A Kramberger
T. Slapar, 2004
62004
Ujemalni problem in prehod mladih v sfero dela
A Kramberger
52007
Sistem trenutno ne more izvesti postopka. Poskusite znova pozneje.
Članki 1–20