Follow
Bogumił Szady
Bogumił Szady
John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of History, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Verified email at kul.lublin.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych: podstawy i struktura
B Szady
Wydawn.-Drukarnia" Liber", 2003
34*2003
Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku
B Szady
Wydawn. KUL, 2010
33*2010
Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej (Application of the systems of geographic information in historic geography–in Polish)
B Szady
Polski Przegląd Kartograficzny 40, 279-283, 2008
312008
Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy
B Szady
Studia Geohistorica 1, 19-38, 2013
272013
Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej
B Szady
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 14 (2), 17-32, 2013
222013
Laserowi odkrywcy–nieinwazyjne badania i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego
R Zapłata, B Szady, K Stefańczyk
Fundacja Centrum GeoHistorii, Stare Babice, 2014
172014
Identity criteria for localities
PGŁB SZADY
Formal Ontology in Information Systems: Proceedings of the 10th …, 2018
132018
Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
B Szady
Kwartalnik historii kultury materialnej 66 (2), 129-141, 2018
132018
Spatio-temporal databases as research tool in historical geography
B Szady
Geographia Polonica 89 (3), 359-370, 2016
102016
Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku-model liniowy i sieciowy
B Szady
Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i …, 2010
82010
System beneficjalny diecezji chełmskiej w latach 1600-1621
B Szady
Roczniki Humanistyczne 45 (2), 39-68, 1997
81997
Wizytacje diecezji chełmskiej-XVIII wiek
B Szady
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 82, 269-288, 2004
72004
Towards a formal ontology for history of church administration
P Garbacz, R Trypuz, B Szady, P Kulicki, P Gradzki, M Lechniak
Formal ontology in information systems, 345-358, 2010
62010
Identity of historical localities in information systems
P Garbacz, B Szady, A Ławrynowicz
Applied Ontology 16 (1), 55-86, 2021
52021
Considering identification of locality in time: Theoretical and practical approach
B Szady, A Ławrynowicz
Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on …, 2018
52018
Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne.“
B Szady
Dawne mapy jako źródła historyczne, ser. Biblioteka Polskiego Przeglądu …, 2012
52012
The Geography of Religious and Confessional Structures in the Crown of the Polish Kingdom in the Second Half of the Eighteenth Century
B Szady
Peter Lang International Academic Publishers, 2019
42019
Działalność Michała Jerzego Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej
B Szady
Activities of Michał Jerzy Poniatowski for the development of Polish …, 2013
32013
Wizytacje diecezji chełmskiej-wizytacja biskupa Krzysztofa Jana Szembeka (1714-1718)
B Szady
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 87, 245-274, 2007
32007
Prałatury i kanonie kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie w II połowie XVIII wieku
B Szady
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 86, 331-354, 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20