Follow
Marcin Woliński
Marcin Woliński
Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences
Verified email at ipipan.waw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Overview of the SPMRL 2013 shared task: A cross-framework evaluation of parsing morphologically rich languages
D Seddah, R Tsarfaty, S Kübler, M Candito, JD Choi, R Farkas, J Foster, ...
Proceedings of the Fourth Workshop on Statistical Parsing of Morphologically …, 2013
2112013
Morfeusz—a practical tool for the morphological analysis of Polish
M Woliński
Intelligent Information Processing and Web Mining: Proceedings of the …, 2006
1992006
Słownik gramatyczny języka polskiego
DS Zygmunt Saloni, Marcin Woliński, Włodzimierz Gruszczyński, Robert Wołosz
104*2012
A flexemic tagset for Polish
A Przepiórkowski, M Woliński
Proceedings of the 2003 EACL Workshop on Morphological Processing of Slavic …, 2003
1042003
System znaczników morfosyntaktycznych w korpusie IPI PAN
M Woliński
Polonica XXII–XXIII, 39-55, 2003
792003
Morfeusz reloaded
M Woliński
Proceedings of the ninth international conference on language resources and …, 2014
782014
Walenty: Towards a comprehensive valence dictionary of Polish.
A Przepiórkowski, E Hajnicz, A Patejuk, M Wolinski, F Skwarski, ...
LREC, 2785-2792, 2014
692014
Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego
M Woliński
Ph. D. dissertation, Institute of Computer Science, Polish Academy of …, 2004
67*2004
Towards a bank of constituent parse trees for Polish
M Świdziński, M Woliński
Text, Speech and Dialogue: 13th International Conference, TSD 2010, Brno …, 2010
562010
The Unberable Lightness of Tagging* A Case Study in Morphosyntactic Tagging of Polish
A Przepiórkowski, M Woliński
Proceedings of 4th International Workshop on Linguistically Interpreted …, 2003
562003
A preliminary version of Składnica—a treebank of Polish
M Woliński, K Głowińska, M Świdziński
Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language …, 2011
522011
Information extraction for Polish using the SProUT platform
J Piskorski, P Homola, M Marciniak, A Mykowiecka, A Przepiórkowski, ...
Intelligent Information Processing and Web Mining: Proceedings of the …, 2004
522004
PoliMorf: a (not so) new open morphological dictionary for Polish.
M Wolinski, M Milkowski, M Ogrodniczuk, A Przepiórkowski
LREC, 860-864, 2012
482012
Extended phraseological information in a valence dictionary for NLP applications
A Przepiórkowski, E Hajnicz, A Patejuk, M Woliński
Proceedings of workshop on lexical and grammatical resources for language …, 2014
412014
A Search Tool for Corpora with Positional Tagsets and Ambiguities.
A Przepiórkowski, Z Krynicki, L Debowski, M Wolinski, D Janus, P Banski
LREC, 2004
382004
Morfeusz 2–analizator i generator fleksyjny dla języka polskiego
W Kieraś, M Woliński
Język Polski, 75-83, 2017
342017
Modelowanie własności składniowych czasowników w nowym słowniku walencyjnym języka polskiego
A Przepiórkowski, F Skwarski, E Hajnicz, A Patejuk, M Świdziński, ...
Polonica 33, 159-178, 2014
342014
Rodzajów w polszczyźnie jest osiem
M Woliński
Nie bez znaczenia... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z …, 2001
282001
An efficient implementation of a large grammar of Polish
M Woliński
Archives of Control Sciences 15 (3), 481-488, 2005
272005
Sigmorphon 2021 shared task on morphological reinflection: Generalization across languages
T Pimentel, M Ryskina, SJ Mielke, S Wu, E Chodroff, B Leonard, G Nicolai, ...
SIGMORPHON Workshop on Computational Research in Phonetics, Phonology, and …, 2021
252021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20